ᴹQ. long final vowels were shortened; [-SV̄] > [-SV̆]

ᴹQ. long final vowels were shortened; [-SV̄] > [-SV̆]

Reference ✧ PE19/57

Order (02000)

After 01100 [ae], [ao] generally became [ē], [ō]
Before 02300 short final [a], [e], [o] lost in long compounds
Before 03400 [θ] became [s]
Before 03500 [sp], [sk] became [ps], [ks]

Phonetic Rule Elements

[-Sī] > [-Sĭ]
[-Sē] > [-Sĕ]
[-Sā] > [-Să]
[-Sō] > [-Sŏ]
[-Sū] > [-Sŭ]
[-SāC] > [-SăC]
[-SēC] > [-SĕC]
[-SōC] > [-SŏC]

Phonetic Rule Examples

aldā > alda -Sā > -Să ᴹ√GÁLAD > ᴹQ. alda ✧ Ety/GALAD
aldā > alda -Sā > -Să ᴹ√GÁLAD > ᴹQ. alda ✧ Ety/GALAD
aldā > alda -Sā > -Să ᴹ✶galadā > ᴹQ. Alda ✧ SD/302
alkwā > alkwa -Sā > -Să ᴹ✶alk-wā > ᴹQ. alqa ✧ Ety/ÁLAK
anda-mundā > anda-munda -Sā > -Să ᴹ✶andambundā > ᴹQ. andamunda ✧ Ety/MBUD
aŋkā > aŋka -Sā > -Să ᴹ✶an-kā́ > ᴹQ. anka ✧ Ety/NAK
aranjā > aranja -Sā > -Să ᴹ✶(a)ranı̯ā > ᴹQ. (a)ranya ✧ EtyAC/RAN
arkā > arkā -Sā > -Să ᴹ✶akrā > ᴹQ. arka ✧ Ety/AK
assā > assa -Sā > -Să ᴹ✶gassā > ᴹQ. assa ✧ Ety/GAS
eŋgwā > eŋgwa -Sā > -Să ᴹ√GENG-WĀ > ᴹQ. engwa ✧ Ety/GENG-WĀ
ennā > enna -Sā > -Să ᴹ✶edenā > ᴹQ. enna ✧ EtyAC/EDE
-estā > -esta -Sā > -Să ᴹ✶-stā > ᴹQ. -esta ✧ PE18/35
haldā > halda -Sā > -Să ᴹ✶skalnā > ᴹQ. halda ✧ Ety/SKAL¹
halmā > halma -Sā > -Să ᴹ✶skalmā > ᴹQ. halma ✧ EtyAC/SKEL
harnā > harna -Sā > -Să ᴹ✶skarnā > ᴹQ. harna ✧ Ety/SKAR
heldā > helda -Sā > -Să ᴹ✶skelnā > ᴹQ. helda ✧ Ety/SKEL
helmā > helma -Sā > -Să ᴹ✶skelmā > ᴹQ. helma ✧ Ety/SKEL
jānā > jāna -Sā > -Să ᴹ√YAN > ᴹQ. yána ✧ Ety/YAN
jantā > janta -Sā > -Să ᴹ✶yantā > ᴹQ. yanta ✧ Ety/YAT
jernā > jerna -Sā > -Să ᴹ✶gyernā > ᴹQ. yerna ✧ Ety/GYER
j̊almā > j̊alma -Sā > -Să ᴹ✶syalmā > ᴹQ. hyalma ✧ Ety/SYAL
j̊andā > j̊anda -Sā > -Să ᴹ✶sya-n-dā > ᴹQ. hyanda ✧ PE18/51
j̊annā > j̊anna -Sā > -Să ᴹ✶syadnā > ᴹQ. hyanna ✧ PE19/45
j̊ōlā > j̊ōla -Sā > -Să ᴹ✶hyōlā > ᴹQ. hyóla ✧ SD/419
kandawā > kandawa -Sā > -Să ᴹ✶kándāvā̀ > ᴹQ. kandava ✧ PE19/60
kauβā > kauβa -Sā > -Să ᴹ√KAV- > kavuva > ᴹQ. kauva ✧ PE22/105
kirjā > kirja -Sā > -Să ᴹ✶kiryā́ > ᴹQ. kíryā ✧ PE19/60
kiukā > kiuka -Sā > -Să ᴹ✶kiukā > ᴹQ. ciuca ✧ PE19/54
kōmā > kōma -Sā > -Să ᴹ✶kṓmā > ᴹQ. cṓma ✧ PE19/59
kornā > korna -Sā > -Să ᴹ✶kornā > ᴹQ. korna ✧ Ety/KOR
kwenjā > kwenja -Sā > -Să kwenyā > Q. quenyā ✧ PE17/137
kwennā > kwenna -Sā > -Să kwetnā > Q. quenna ✧ PE19/86
kwentā > kwenta -Sā > -Să ᴹ✶kwentā > ᴹQ. qenta ✧ Ety/KWET
kwiŋgā > kwiŋga -Sā > -Să ᴹ✶kwingā > ᴹQ. qinga ✧ Ety/KWIG
laikwā > laikwa -Sā > -Să ᴹ✶laı̯k-wā > ᴹQ. laiqa ✧ Ety/LÁYAK
laiwā > laiwa -Sā > -Să ᴹ✶slaiwā > ᴹQ. laiwa ✧ Ety/SLIW
lapsā > lapsa -Sā > -Să ᴹ✶labdā > ᴹQ. lapsa ✧ PE19/45
lattā > latta -Sā > -Să ᴹ✶dattā > ᴹQ. latta ✧ Ety/DAT
lattā > latta -Sā > -Să ᴹ✶dattā > ᴹQ. latta ✧ EtyAC/DAT
lembā > lemba -Sā > -Să ᴹ✶lebnā > ᴹQ. lemba ✧ Ety/LEB
liā > lia -Sā > -Să ᴹ✶ligā > ᴹQ. lia ✧ Ety/SLIG
lindā > linda -Sā > -Să ᴹ✶LINDĀ > ᴹQ. linda ✧ Ety/LIND
londā > londa -Sā > -Să ᴹ✶londā > ᴹQ. londa ✧ EtyAC/LOD
luŋgā > luŋga -Sā > -Să ᴹ✶lungā > ᴹQ. lunga ✧ Ety/LUG¹
maijā > maija -Sā > -Să ᴹ✶magyā > ᴹQ. mai(y)a ✧ PE19/46
maldā > malda -Sā > -Să ᴹ✶smaldā > ᴹQ. malda ✧ Ety/SMAL
malina > malina -Sā > -Să ᴹ✶smalinā > ᴹQ. malina ✧ Ety/SMAL
maltā > malta -Sā > -Să ᴹ✶smaltā > ᴹQ. malta ✧ EtyAC/SMAL
malwā > malwa -Sā > -Să ᴹ✶smalwā > ᴹQ. malwa ✧ Ety/SMAL
mārā > māra -Sā > -Să ᴹ✶magrā > ᴹQ. mára ✧ Ety/MAƷ|MAG
maskā > maska -Sā > -Să ᴹ✶mazgā > ᴹQ. maksa ✧ Ety/MASAG
maskā > maska -Sā > -Să ᴹ✶mazgā > ᴹQ. maksa ✧ EtyAC/MASAG
maskā > maska -Sā > -Să ᴹ✶mazgā > ᴹQ. maksa ✧ EtyAC/MASAG
meldā > melda -Sā > -Să ᴹ√MEL > ᴹQ. melda ✧ Ety/MEL
nā > na -Sā > -Să ᴹ√NĀ¹ > ᴹQ. an/ana/na ✧ Ety/NĀ¹
netsā > netsa -Sā > -Să ᴹ✶neth-rā > ᴹQ. nessa ✧ Ety/NETH
nirwā > nirwa -Sā > -Să ᴹ✶nidwō > ᴹQ. nirwa ✧ Ety/NID
njarrō > njarro -Sā > -Să ᴹ✶nyadrō > ᴹQ. nyarro ✧ Ety/NYAD
nūrā > nūra -Sā > -Să ᴹ✶nūrā > ᴹQ. núra ✧ Ety/NU
oijā > oija -Sā > -Să ᴹ✶oı̯yā > ᴹQ. oia ✧ Ety/OY
olwā > olwa -Sā > -Să ᴹ✶golbā > ᴹQ. olwa ✧ Ety/GÓLOB
oxtā > oxta -Sā > -Să ᴹ✶oktā > ᴹQ. ohta ✧ Ety/KOT
oxtā > oxta -Sā > -Să ᴹ✶OKTĀ > ᴹQ. ohta ✧ Ety/OKTĀ
oxtā > oxta -Sā > -Să ᴹ✶òkotā́ > okǝtā > oktā́ > ᴹQ. ohta ✧ PE19/55
pantā > panta -Sā > -Să ᴹ✶pantā > ᴹQ. panta ✧ Ety/PAT
parkā > parka -Sā > -Să ᴹ✶parkā > ᴹQ. parka ✧ EtyAC/A
parmā > parma -Sā > -Să ᴹ✶parmā > ᴹQ. parma ✧ Ety/PAR
parmā > parma -Sā > -Să ᴹ✶parmā > ᴹQ. parma ✧ PE18/51
pattā > patta -Sā > -Să ᴹ✶pathnā > ᴹQ. pasta ✧ Ety/PATH
poikā > poika -Sā > -Să ᴹ✶poikā > ᴹQ. poika ✧ Ety/POY
rāmā > rāma -Sā > -Să ᴹ✶rāmā > ᴹQ. ráma ✧ Ety/RAM
rambā > ramba -Sā > -Să ᴹ✶rambā > ᴹQ. ramba ✧ Ety/RAMBĀ
ranā > rana -Sā > -Să ᴹ✶Ranā > ᴹQ. Rana ✧ Ety/RAN
randā > randa -Sā > -Să ᴹ✶randā > ᴹQ. randa ✧ Ety/RAD
rautā > rauta -Sā > -Să ᴹ√RAUTĀ > ᴹQ. rauta ✧ Ety/RAUTĀ
restā > resta -Sā > -Să ᴹ✶reddā/red-tā > ᴹQ. resta ✧ EtyAC/RED
rimbā > rimba -Sā > -Să ᴹ✶rimbā > ᴹQ. rimba ✧ Ety/RIM
riŋgā > riŋga -Sā > -Să ᴹ√RINGĀ > ᴹQ. ringa ✧ EtyAC/RINGI
rundā > runda -Sā > -Să ᴹ✶rundā > ᴹQ. runda ✧ Ety/RUD
samnā > samna -Sā > -Să sapnā > Q. samna ✧ PE19/86
saŋgwā > saŋgwa -Sā > -Să ᴹ✶sagmā > ᴹQ. sangwa ✧ Ety/SAG
sārā > sāra -Sā > -Să ᴹ✶sagrā > ᴹQ. sára ✧ Ety/SAG
settā > setta -Sā > -Să ᴹ✶settā > ᴹQ. setta/setya ✧ EtyAC/SET
silmā > silma -Sā > -Să ᴹ✶silimā > ᴹQ. silma ✧ Ety/SIL
sōlā > sōla -Sā > -Să ᴹ✶soglā > ᴹQ. sóla ✧ PE19/46
suŋgwā > suŋgwa -Sā > -Să ᴹ✶sukmā > ᴹQ. sungwa ✧ Ety/SUK
taŋgwā > taŋgwa -Sā > -Să ᴹ✶takmā > ᴹQ. tangwa ✧ Ety/TAK
taŋkilā > taŋkila -Sā > -Să ᴹ✶tanklā > ᴹQ. tankila ✧ PE19/40
tarjā > tarja -Sā > -Să ᴹ✶targā > ᴹQ. tarya ✧ Ety/TÁRAG
taurā > taura -Sā > -Să ᴹ✶taurā > ᴹQ. taura ✧ Ety/TUR
tellā > tella -Sā > -Să ᴹ✶télesā > ᴹQ. tella ✧ Ety/TELES
teŋgwā > teŋgwa -Sā > -Să tekmā > tegmā > teñma > Q. tengwa ✧ PE17/43
teŋgwā > teŋgwa -Sā > -Să tek-mā > Q. tengwa ✧ PE17/44
teŋgwa > teŋgwa -Sā > -Să tekma > Q. tengwa ✧ PE18/104
teŋgwā > teŋgwa -Sā > -Să teñ-wā > Q. teñgwa ✧ PE19/97
teŋgwā > teŋgwa -Sā > -Să ᴹ✶tekma > ᴹQ. tengwa ✧ Ety/TEK
teŋgwā > teŋgwa -Sā > -Să ᴹ✶tekmā > tegmā > teñma > ᴹQ. teñgwa ✧ PE19/43
teŋnā > teŋna -Sā > -Să teknā > Q. tenna ✧ PE19/86
terewā > terewa -Sā > -Să ᴹ✶terḗwā > ᴹQ. tereva ✧ Ety/TER
tiukā > tiuka -Sā > -Să ᴹ✶tiu̯kā > ᴹQ. tiuka ✧ Ety/TIW
tjelkā > tjelka -Sā > -Să ᴹ√KYELEK > ᴹQ. tyelka ✧ Ety/KYELEK
tjulmā > tjulma -Sā > -Să ᴹ✶tyulmā > ᴹQ. tyulma ✧ Ety/TYUL
tjulmā > tjulma -Sā > -Să ᴹ✶kyulumā > ᴹQ. tyulma ✧ SD/419
torōmā > torōma -Sā > -Să ᴹ✶torṓmā > ᴹQ. toróma ✧ PE19/59
tuimā > tuima -Sā > -Să ᴹ✶tuimā > ᴹQ. tuima ✧ Ety/TUY
tultā > tulta -Sā > -Să ᴹ✶tultā- > ᴹQ. tulta- ✧ Ety/TUL
tumnā > tumna -Sā > -Să ᴹ✶tubnā > ᴹQ. tumna ✧ Ety/TUB
tūnā > tūna -Sā > -Să ᴹ✶Tūnā̆ > ᴹQ. Tún/Túna ✧ Ety/TUN
tūnā > tūna -Sā > -Să ᴹ✶Tuknā > Tuʒna > ᴹQ. Tūna ✧ PE19/43
tundā > tunda -Sā > -Să ᴹ✶tundā > ᴹQ. tunda ✧ Ety/TUN
tuŋgā > tuŋga -Sā > -Să ᴹ✶tungā > ᴹQ. tunga ✧ Ety/TUG
turmā > turma -Sā > -Să ᴹ✶turumā́ > ᴹQ. turma ✧ Ety/TURÚM
tussā > tussa -Sā > -Să ᴹ✶tussā > ᴹQ. tussa ✧ Ety/TUS
θaŋgā > θaŋga -Sā > -Să ᴹ✶stangā > ᴹQ. sanga ✧ Ety/STAG
θaŋgā > θaŋga -Sā > -Să ᴹ√STAG > ᴹQ. sanga ✧ PE22/107
θaŋkā > θaŋka -Sā > -Să ᴹ✶stankā > ᴹQ. sanka ✧ Ety/STAK
θauzā > θauza -Sā > -Să ᴹ✶thausā > ᴹQ. saura ✧ Ety/THUS
θērā > θēra -Sā > -Să ᴹ✶stegrā > ᴹQ. thḗra ✧ PE19/46
θintā > θinta -Sā > -Să ᴹ√STINTĀ > ᴹQ. sinta ✧ Ety/STINTĀ
θūnā > θūna -Sā > -Să stuknā > Q. thúna ✧ PE19/86
ulmōvā > ulmōva -Sā > -Să ᴹ✶Ulmṓvā > ᴹQ. Ulmṓva ✧ PE19/60
wārā > wāra -Sā > -Să ᴹ✶waʒrā > ᴹQ. vára ✧ Ety/WAƷ
westā > westa -Sā > -Să ᴹ✶wed-tā > ᴹQ. vesta ✧ Ety/WED
wildā > wilda -Sā > -Să ᴹ✶wilnā > wilda > ᴹQ. vilda ✧ EtyAC/WIL
wilmā > wilma -Sā > -Să ᴹ✶wilmā > ᴹQ. wilma ✧ Ety/WIL
wilwā > wilwa -Sā > -Să ᴹ✶wilwā > wilwa > ᴹQ. vilwa ✧ Ety/WIL
windjā > windja -Sā > -Să ᴹ✶windı̯ā > win(d)ya > ᴹQ. vinya ✧ Ety/WIN
winjā > winja -Sā > -Să ᴹ✶winyā > winya > ᴹQ. vinya ✧ Ety/WIN
yattā > yatta -Sā > -Să ᴹ√YATH > ᴹQ. yatta ✧ EtyAC/YAK
ɸaŋgā > ɸaŋga -Sā > -Să ᴹ✶spangā > ᴹQ. fanga ✧ Ety/SPÁNAG
ɸeljā > ɸelja -Sā > -Să ᴹ√PHÉLEG > ᴹQ. felya ✧ Ety/PHÉLEG
βalā > βala -Sā > -Să ᴹ✶bálā > ᴹQ. Vala ✧ Ety/BAL
βanā > βana -Sā > -Să ᴹ✶bánā > ᴹQ. Vana ✧ Ety/BAN
βanjā > βanja -Sā > -Să ᴹ✶bányā > ᴹQ. vanya ✧ Ety/BAN
βardā > βarda -Sā > -Să ᴹ✶barádā > ᴹQ. Varda ✧ Ety/BARÁD
βardā > βarda -Sā > -Să ᴹ✶baradā > ᴹQ. Varda ✧ Ety/BARATH
βarnā > βarna -Sā > -Să ᴹ✶barnā́ > ᴹQ. varna ✧ Ety/BAR
βerkā > βerka -Sā > -Să ᴹ✶berékā > ᴹQ. verka ✧ Ety/BERÉK
βestā > βesta -Sā > -Să ᴹ✶bestā > ᴹQ. vesta ✧ Ety/BES
βestā > βesta -Sā > -Să ᴹ√BES > ᴹQ. vesta ✧ Ety/WED
anār > anar -SāC > -SăC ᴹ✶anār- > ᴹQ. Anar ✧ Ety/ANÁR
anār > anar -SāC > -SăC ᴹ√NAR¹ > ᴹQ. Anar ✧ Ety/NAR¹
anār > anar -SāC > -SăC ᴹ✶Anār > ᴹQ. Anar ✧ SD/306
aβār > aβar -SāC > -SăC ᴹ✶ábārō̆ > ᴹQ. Avar/Avaro ✧ Ety/AB
parmān > parman -SāC > -SăC ᴹ✶parmānĕ > parmān > ᴹQ. parman ✧ PE21/61
talām > talam -SāC > -SăC ᴹ✶talām > ᴹQ. talan ✧ PE21/62
aiwē > aiwe -Sē > -Sĕ ᴹ√AIWĒ > ᴹQ. aiwe ✧ Ety/AIWĒ
andūnē > andūne -Sē > -Sĕ ᴹ✶ṇdūnē > ᴹQ. andūne ✧ Ety/NDŪ
atakwē > atakwe -Sē > -Sĕ ᴹ✶atakwē > ᴹQ. ataqe ✧ Ety/TAK
erdē > erde -Sē > -Sĕ ᴹ✶eredē > ᴹQ. erde ✧ Ety/ERÉD
erdē > erde -Sē > -Sĕ ᴹ✶erdē > ᴹQ. erde ✧ EtyAC/ERÉD
estē > este -Sē > -Sĕ ᴹ✶EZDĒ > ᴹQ. Este ✧ Ety/EZDĒ
estē > este -Sē > -Sĕ ᴹ✶EZDĒ > ᴹQ. Este ✧ Ety/SED
estē > este -Sē > -Sĕ ᴹ✶Ezdē > ᴹQ. Este ✧ PE19/45
ezdē > ezde -Sē > -Sĕ ᴹ√SED > ᴹQ. erde ✧ EtyAC/SED
haimē > haime -Sē > -Sĕ ᴹ✶khaimē > ᴹQ. haime ✧ Ety/KHIM
harwē > harwe -Sē > -Sĕ ᴹ✶skarwē > ᴹQ. harwe ✧ Ety/SKAR
huorē > huore -Sē > -Sĕ ᴹ✶Khō-gorē > ᴹQ. Huore ✧ Ety/KHŌ-N
iŋgōlē > iŋgōle -Sē > -Sĕ ᴹ√ÑGOL > ᴹQ. †ingole ✧ Ety/ÑGOL
iŋgolondē > iŋgolonde -Sē > -Sĕ ᴹ√ÑGÓLOD > ᴹQ. Ingolonde ✧ Ety/ÑGOLOD
iŋgolondē > iŋgolonde -Sē > -Sĕ ᴹ✶ŋgolóndē > ᴹQ. Ingolonde ✧ PE18/40
janwē > janwe -Sē > -Sĕ ᴹ✶yatmā > ᴹQ. yanwe ✧ Ety/YAT
jāwē > jāwe -Sē > -Sĕ ᴹ✶yagwē > ᴹQ. yáwe ✧ Ety/YAG
j̊atsē > j̊atse -Sē > -Sĕ ᴹ✶syadsē > syatsē > ᴹQ. hyatse ✧ Ety/SYAD
kwārē > kwāre -Sē > -Sĕ ᴹ√KWAR > ᴹQ. qáre ✧ Ety/KWAR
kwendē > kwende -Sē > -Sĕ ᴹ✶kwenedē > ᴹQ. qende ✧ Ety/KWEN(ED)
kwēnē > kwēne -Sē > -Sĕ ᴹ✶kwǣnē > ᴹQ. qēne ✧ PE22/32
kwessē > kwesse -Sē > -Sĕ ᴹ✶kwessē > ᴹQ. qesse ✧ Ety/KWES
laiβē > laiβe -Sē > -Sĕ ᴹ✶laibē > ᴹQ. laive ✧ Ety/LIB²
lassē > lasse -Sē > -Sĕ ᴹ✶lassē > ᴹQ. lasse ✧ Ety/LAS¹
laurē > laure -Sē > -Sĕ ᴹ✶laurē > ᴹQ. laure ✧ Ety/LÁWAR
līnē > līne -Sē > -Sĕ ᴹ✶slignē > ᴹQ. líne ✧ Ety/SLIG
liŋgē > liŋge -Sē > -Sĕ ᴹ√LIÑ > liŋŋē > ᴹQ. †linge ✧ PE22/103
līwē > līwe -Sē > -Sĕ ᴹ✶slīwē > ᴹQ. líve ✧ Ety/SLIW
lōmē > lōme -Sē > -Sĕ ᴹ√DOƷ > ᴹQ. lóme ✧ Ety/LUM
lōmē > lōme -Sē > -Sĕ ᴹ✶slōmē > ᴹQ. lōme ✧ PE21/32
lōmelindē > lōmelinde -Sē > -Sĕ ᴹ✶dōmilindē > ᴹQ. lōmelinde ✧ SD/302
londē > londe -Sē > -Sĕ ᴹ✶londē > ᴹQ. londe ✧ Ety/LOD
manwē > manwe -Sē > -Sĕ ᴹ✶Manwege > ᴹQ. Manwe ✧ EtyAC/MAN
maskē > maske -Sē > -Sĕ ᴹ✶mazgē > ᴹQ. makse ✧ Ety/MASAG
maskē > maske -Sē > -Sĕ ᴹ√MÁSAG > ᴹQ. makse ✧ EtyAC/MASAG
miŋkwē > miŋkwe -Sē > -Sĕ ᴹ√MÍNIK-W > ᴹQ. minqe ✧ Ety/MINI
mistē > miste -Sē > -Sĕ ᴹ✶mizdē > ᴹQ. miste ✧ Ety/MIZD
morikwendē > morikwende -Sē > -Sĕ ᴹ✶móri-kwenedḕ > ᴹQ. móri-kwèn(ǝ)dĕ ✧ PE19/57
morikwendē > morikwende -Sē > -Sĕ ᴹ✶móri-kwènedḗ > móri-kwènǝdĕ > móri-kwèndĕ > móri-kwèn(d) > ᴹQ. Moriquen ✧ PE19/59
nēθē > nēθe -Sē > -Sĕ ᴹ✶nēthē > ᴹQ. nése ✧ Ety/NETH
nextē > nexte -Sē > -Sĕ ᴹ✶negdē > ᴹQ. nehte ✧ EtyAC/NEG
nonwē > nonwe -Sē > -Sĕ notmē > Q. nonwe ✧ PE19/86
nōrē > nōre -Sē > -Sĕ ᴹ✶ndōrē > ᴹQ. nóre ✧ PE19/36
nōrē > nōre -Sē > -Sĕ ᴹ✶ndṓrē > ᴹQ. nōrē ✧ PE19/59
ondolindē > ondolinde -Sē > -Sĕ Gondō̆-lindē > Q. Ondolinde ✧ PE17/133
oromē > orome -Sē > -Sĕ ᴹ✶Orǭmē > ᴹQ. Orome ✧ Ety/ORÓM
oromē > orome -Sē > -Sĕ ᴹ√ORÓM > ᴹQ. Orome ✧ Ety/ROM
oromē > orome -Sē > -Sĕ ᴹ✶Górōmē > ᴹQ. Orōme ✧ EtyAC/GÓROM
oromē > orome -Sē > -Sĕ ᴹ✶Òrōmḗ > Oromḗ > ᴹQ. Orome ✧ PE19/58
oromē > orome -Sē > -Sĕ ᴹ✶Orǭmē > ᴹQ. Orome ✧ PE22/37
raŋgwē > raŋgwē -Sē > -Sĕ ᴹ✶rakmē > ᴹQ. rangwe ✧ Ety/RAK
rīē > rīe -Sē > -Sĕ ᴹ✶rīgē > ᴹQ. ríe ✧ Ety/RIG
rimbē > rimbe -Sē > -Sĕ ᴹ✶rimbē > ᴹQ. rimbe ✧ Ety/RIM
salkwē > salkwe -Sē > -Sĕ ᴹ✶SALÁK-(WĒ) > ᴹQ. salqe ✧ Ety/SALÁK
silmē > silme -Sē > -Sĕ ᴹ✶silimē > ᴹQ. silme ✧ Ety/SIL
taksē > takse -Sē > -Sĕ ᴹ✶taksē > ᴹQ. takse ✧ Ety/TAK
taŋgē > taŋge -Sē > -Sĕ ᴹ√TAÑ > taŋŋē > ᴹQ. †tange ✧ PE22/103
taθarē > taθare -Sē > -Sĕ ᴹ✶tatharē > ᴹQ. tasare ✧ Ety/TATHAR
taurē > taure -Sē > -Sĕ ᴹ✶tau̯rē > ᴹQ. taure ✧ Ety/TÁWAR
teŋgwē > teŋgwe -Sē > -Sĕ tekmē > Q. tengwe ✧ PE19/86
terenē > terene -Sē > -Sĕ ᴹ✶terēn(ē) > ᴹQ. terene ✧ Ety/TER
tinwē > tinwe -Sē > -Sĕ ᴹ✶tinmē > ᴹQ. tinwe ✧ Ety/TIN
tjulussē > tjulusse -Sē > -Sĕ ᴹ✶tyulussē > ᴹQ. tyulusse ✧ Ety/TYUL
tuilē > tuile -Sē > -Sĕ ᴹ✶tuı̯lē > ᴹQ. tuile ✧ Ety/TUY
tuilē > tuile -Sē > -Sĕ ᴹ✶tuilḗ > ᴹQ. tuile ✧ PE19/54
tupsē > tupse -Sē > -Sĕ ᴹ✶tupsē > ᴹQ. tupse ✧ Ety/TUP
θambē > θambe -Sē > -Sĕ ᴹ✶stambē > ᴹQ. sambe ✧ Ety/STAB
θamnē > θamne -Sē > -Sĕ ᴹ✶stabnē > ᴹQ. samna ✧ Ety/STAB
θaŋgaj̊ando > θaŋgaj̊ando -Sē > -Sĕ ᴹ✶stangasyandō > ᴹQ. sangahyando ✧ Ety/SYAD
uŋgwē > uŋgwe -Sē > -Sĕ ᴹ✶uñgwē > ᴹQ. ungwe ✧ Ety/UÑG
uŋkwalē > uŋkwale -Sē > -Sĕ ṇ̃kwalē > Q. unquale ✧ PE19/78
uŋkwalē > uŋkwale -Sē > -Sĕ ᴹ✶ŋ̣kwalē > ᴹQ. unqale ✧ PE18/42
uŋkwalē > uŋkwale -Sē > -Sĕ ᴹ✶ŋ̣kwalē > ᴹQ. unqale ✧ PE18/65
uskwē > uskwe -Sē > -Sĕ ᴹ✶us(u)k-wē > ᴹQ. usqe ✧ Ety/USUK
uskwē > uskwe -Sē > -Sĕ ᴹ✶uskwē > ᴹQ. usqe ✧ PE18/50
waksē > wakse -Sē > -Sĕ ᴹ✶wahsē > ᴹQ. vakse ✧ Ety/WAƷ
-wē > -we -Sē > -Sĕ ᴹ✶-wē > ᴹQ. -we ✧ Ety/WEG
wērē > wēre -Sē > -Sĕ ᴹ✶wǣdē > ᴹQ. vēre ✧ Ety/WED
wiŋgē > wiŋge -Sē > -Sĕ ᴹ✶wingē > ᴹQ. winge ✧ Ety/WIG
winjē > winje -Sē > -Sĕ ᴹ✶winyē > ᴹQ. vinye ✧ EtyAC/WIN
ɸinē > ɸine -Sē > -Sĕ ᴹ✶spinē > ᴹQ. fine ✧ Ety/SPIN
βessē > βesse -Sē > -Sĕ ᴹ✶bessē > ᴹQ. vesse ✧ Ety/BES
kwenwēn > kwenwen -SēC > -SĕC ᴹ✶qend(ǝ)mēn > ᴹQ. †qenwen ✧ PE21/25
terēn > teren -SēC > -SĕC ᴹ✶terēn(ē) > ᴹQ. teren ✧ Ety/TER
alar-sī > alar-si -Sī > -Sĭ ᴹ√LAR/LAS > ‽ᴹ✶alar-si ✧ EtyAC/LAR
-lī > -li -Sī > -Sĭ ᴹ√LI > ᴹQ. -li ✧ Ety/LI
-lī > -li -Sī > -Sĭ ᴹ✶ > ᴹQ. -lī ✧ PE21/19
tārī > tāri -Sī > -Sĭ ᴹ✶tārī > ᴹQ. tári ✧ Ety/TĀ
βalī > βali -Sī > -Sĭ ᴹ✶bal-ī́ > ᴹQ. †Vali ✧ Ety/BAL
alakō > alako -Sō > -Sŏ ᴹ✶álākō > ᴹQ. alako ✧ EtyAC/ÁLAK
andō > ando -Sō > -Sŏ ᴹ✶adnō > ᴹQ. ando ✧ Ety/AD
axtō > axto -Sō > -Sŏ ᴹ✶-k’tō > ᴹQ. -ahto ✧ PE18/62
j̊andō > j̊ando -Sō > -Sŏ ᴹ✶syandō > ᴹQ. #hyando ✧ Ety/SYAD
kallō > kallo -Sō > -Sŏ ᴹ✶kalrō > ᴹQ. kallo ✧ Ety/KAL
kānō > kāno -Sō > -Sŏ ᴹ√KAN > ᴹQ. káno ✧ EtyAC/KAN
kirjaxtō > kirjaxto -Sō > -Sŏ ᴹ✶kirya-k’tō > ᴹQ. kiryahto ✧ PE18/62
kōmallō > kōmallo -Sō > -Sŏ ᴹ✶kṓmallṑ > ᴹQ. cōmállō̆ ✧ PE19/59
kwentarō > kwentaro -Sō > -Sŏ ᴹ✶kwentrō > ᴹQ. qentaro ✧ Ety/KWET
kwentarō > kwentaro -Sō > -Sŏ ᴹ✶kwe-n-trō > ᴹQ. qentaro ✧ PE18/51
kwentarō > kwentaro -Sō > -Sŏ ᴹ✶kwentrō > ᴹQ. quentaro ✧ PE19/40
mālō > mālo -Sō > -Sŏ ᴹ✶mālō > ᴹQ. málo ✧ Ety/MEL
mālō > mālo -Sō > -Sŏ ᴹ√MEL > ᴹQ. málo ✧ PE18/46
manō > mano -Sō > -Sŏ ᴹ✶manō > ᴹQ. māno ✧ EtyAC/MAN
maskō > masko -Sō > -Sŏ ᴹ✶mazgō > ᴹQ. makso ✧ PE19/48
morkō > morko -Sō > -Sŏ ᴹ✶morókō > ᴹQ. morko ✧ Ety/MORÓK
naniθārō > naniθāro -Sō > -Sŏ ᴹ✶ndani-thārō > ᴹQ. Nanisáro ✧ LR/188
ŋoldō > ŋoldo -Sō > -Sŏ ᴹ√ÑGÓLOD > ᴹQ. noldo ✧ Ety/ÑGOLOD
ŋoldō > ŋoldo -Sō > -Sŏ ᴹ√ŊGÓLODŌ > ŋoldo > ᴹQ. noldo ✧ PE18/40
ŋoldō > ŋoldo -Sō > -Sŏ ᴹ✶ñgolodō > ᴹQ. ñoldo ✧ PE19/36
ŋoldō > ŋoldo -Sō > -Sŏ ᴹ✶ñgòlodṓ > ᴹQ. ñgoldṓ ✧ PE19/58
onōrō > onōro -Sō > -Sŏ ᴹ✶wa-nōrō > ᴹQ. onóro ✧ Ety/TOR
panō > pano -Sō > -Sŏ ᴹ✶panō > ᴹQ. pano ✧ Ety/PAN
puspō > puspo -Sō > -Sŏ ᴹ✶buzbō > ᴹQ. pupso ✧ PE19/48
rokkō > rokko -Sō > -Sŏ ᴹ✶rokkō > ᴹQ. rokko ✧ EtyAC/ROK
ronjō > ronjo -Sō > -Sŏ ᴹ✶ronyō > ᴹQ. ronyo ✧ Ety/ROY¹
tanō > tano -Sō > -Sŏ ᴹ✶tanō > ᴹQ. tano ✧ Ety/TAN
tiŋkō > tiŋko -Sō > -Sŏ ᴹ√TINKŌ > ᴹQ. tinko ✧ Ety/TINKŌ
tiukō > tiuko -Sō > -Sŏ ᴹ✶tiu̯kō > ᴹQ. tiuko ✧ Ety/TIW
tuilindō > tuilindo -Sō > -Sŏ ᴹ✶tuilelindō > ᴹQ. tuilindo ✧ Ety/TUY
turō > turo -Sō > -Sŏ ᴹ✶tūrō > ᴹQ. turo ✧ Ety/TUR
θamnō > θamno -Sō > -Sŏ ᴹ✶stabnō > ᴹQ. samno ✧ Ety/STAB
θārō > θāro -Sō > -Sŏ ᴹ✶thārō > ᴹQ. #sáro ✧ LR/188
θaurō > θauro -Sō > -Sŏ ᴹ✶stabrō > ᴹQ. sauro ✧ EtyAC/STAB
ulmō > ulmo -Sō > -Sŏ ᴹ✶Ulumō > ᴹQ. Ulmo ✧ Ety/ULU
ulmō > ulmo -Sō > -Sŏ ᴹ✶Ulmṓ > ᴹQ. Úlmō ✧ PE19/60
ulundō > ulundo -Sō > -Sŏ ᴹ✶ulgundō > ᴹQ. ulundo ✧ Ety/ÚLUG
βennō > βenno -Sō > -Sŏ ᴹ✶besnō > ᴹQ. venno ✧ Ety/BES
ondōm > ondom -SōC > -SŏC ᴹ✶góndōm > góndōr > ᴹQ. ondor ✧ PE21/58
ondōm > ondom -SōC > -SŏC ᴹ✶gondōm > ʒondō̆n > ᴹQ. ondor ✧ PE21/63
ondōt > ondot -SōC > -SŏC ᴹ✶gondōt > ʒondō̆t > ᴹQ. ondot ✧ PE19/52
ulmōn > ulmon -SōC > -SŏC ᴹ✶Ulmṓn > ᴹQ. Úlmōn ✧ PE19/60
βalindōr > βalindor -SōC > -SŏC ᴹ✶balī́-ndō̆re > ᴹQ. Valinor ✧ Ety/BAL
βalindōr > βalindor -SōC > -SŏC ᴹ✶Bắlī + ndṓrḗ > Bálīndṑrē > Bálĭndṑrĕ > Balindor > ᴹQ. Valinor ✧ PE19/59
βalinōr > βalinor -SōC > -SŏC ᴹ✶Balī-nṓrē̆ > Bali-nṓr(e) > ᴹQ. Valinor ✧ PE18/56
herū > heru -Sū > -Sŭ ᴹ√KHER > ᴹQ. heru ✧ Ety/KHER
kulū > kulu -Sū > -Sŭ ᴹ√KUL > ᴹQ. kulu ✧ Ety/KUL
kundū > kundu -Sū > -Sŭ ᴹ√KUND-Ū > ᴹQ. †kundu ✧ Ety/KUNDŪ
undū > undu -Sū > -Sŭ ᴹ√UNU > ᴹQ. undu ✧ Ety/UNU
undū > undu -Sū > -Sŭ ᴹ√NDŪ > ᴹQ. undu ✧ PE22/127
βezū > βezu -Sū > -Sŭ ᴹ✶besū > ᴹQ. veru ✧ Ety/BES

ᴱQ. long final vowels were shortened; [-SV̄] > [-SV̆]

References ✧ PE12/4

Phonetic Rule Elements

[-Sī] > [-Sĭ]
[-Sē] > [-Sĕ]
[-Sā] > [-Să]
[-Sō] > [-Sŏ]
[-Sū] > [-Sŭ]

Phonetic Rule Examples

aikʷā > aikʷa -Sā > -Să ᴱ✶aik-wa > ᴱQ. aiqa ✧ PE13/158
ajnā > ajna -Sā > -Să ᴱ√AY̯A > ᴱQ. aina ✧ QL/34
ajstā > ajsta -Sā > -Să ᴱ√AY̯A > ᴱQ. aista ✧ QL/34
aklā > akla -Sā > -Să ᴱ✶ak’lā > ᴱQ. alka ✧ QL/30
alā > ala -Sā > -Să ᴱ√ALA¹ > ᴱQ. ala ✧ QL/29
alakjā > alakja -Sā > -Să ᴱ✶alakya- > ᴱQ. alatya ✧ PE13/158
alanðā > alanða -Sā > -Să ᴱ√lařa > ᴱQ. alanda ✧ QL/34
aldā > alda -Sā > -Să ᴱ√ALA² > ᴱQ. alda ✧ QL/29
aldā > alda -Sā > -Să ᴱ✶aldá > ᴱQ. alda ✧ PE13/136
almā > alma -Sā > -Să ᴱ√ALA¹ > ᴱQ. alma ✧ QL/29
amā > ama -Sā > -Să ᴱ√AMA > ᴱQ. ama ✧ QL/30
ambṛtā > ambṛta -Sā > -Să ᴱ✶(a)mbrtá > ᴱQ. ambarta ✧ PE13/137
ambṛtā > ambṛta -Sā > -Să ᴱ✶a-mbṛtá > ᴱQ. ambarta ✧ PE13/159
amuā > amua -Sā > -Să ᴱ√AM(U) > ᴱQ. anwa ✧ QL/30
amuntā > amunta -Sā > -Să ᴱ√AM(U) > ᴱQ. amunta ✧ QL/30
anā > ana -Sā > -Să ᴱ√ANA > ᴱQ. ana ✧ QL/31
aŋajandā > aŋajanda -Sā > -Să ᴱ√NAẎA > ᴱQ. angayanda ✧ QL/34
apaðʲkā > apaðʲka -Sā > -Să ᴱ√paẏa > ᴱQ. apaika ✧ QL/34
ārā > āra -Sā > -Să ᴱ√ARA > ᴱQ. àra ✧ QL/32
araβkā > araβka -Sā > -Să ᴱ√rava > ᴱQ. arauka ✧ QL/34
arkʷā > arkʷa -Sā > -Să ᴱ√ARA > ᴱQ. arqa ✧ QL/32
asakā > asaka -Sā > -Să ᴱ√ASAKA > ᴱQ. aksa ✧ QL/29
atemɸā > atemɸa -Sā > -Să ᴱ✶a · tefe- > ᴱQ. atempa ✧ QL/30
awárnā > awárna -Sā > -Să ᴱ√AW̯A > ᴱQ. avarna ✧ QL/33
awéstā > awésta -Sā > -Să ᴱ✶awestá > ᴱQ. avesta ✧ PE13/137
awéstā > awésta -Sā > -Să ᴱ✶awestá > ᴱQ. avesta ✧ PE13/160
awstā > awsta -Sā > -Să ᴱ√AWA > ᴱQ. austa ✧ QL/33
axtā > axta -Sā > -Să ᴱ√‘AHA > ᴱQ. akta ✧ QL/29
aɸestā > aɸesta -Sā > -Să ᴱ√AFA > ᴱQ. avesta ✧ QL/29
aɸsā > aɸsa -Sā > -Să ᴱ√AFA > ᴱQ. apsa ✧ QL/29
aβanwā > aβanwa -Sā > -Să ᴱ√AVA > ᴱQ. avanwa ✧ QL/33
baltā > balta -Sā > -Să ᴱ√PALA > ᴱQ. palta ✧ QL/71
bendā > benda -Sā > -Să ᴱ✶bendā > ᴱQ. #penda ✧ PE13/159
boðtā > boðta -Sā > -Să ᴱ√BOÐO > ᴱQ. posta ✧ QL/75
bulwā > bulwa -Sā > -Să ᴱ√PULU > ᴱQ. pulwa ✧ QL/75
dagā > daga -Sā > -Să ᴱ✶dagā́ > ᴱQ. tá- ✧ PE13/161
darwā > darwa -Sā > -Să ᴱ✶dar’wa- > ᴱQ. tarwa ✧ PE13/161
daxrā > daxra -Sā > -Să ᴱ√TAHA > ᴱQ. tāra ✧ QL/87
ðōrā > ðōra -Sā > -Să ᴱ√ÐORO > ᴱQ. sōra ✧ QL/85
ðʲalkā > ðʲalka -Sā > -Să ᴱ√ẎALA > ᴱQ. yalka ✧ QL/105
ðʲatrā > ðʲatra -Sā > -Să ᴱ√ẎATA > ᴱQ. yarta ✧ QL/105
ðʲattā > ðʲatta -Sā > -Să ᴱ√ẎATA > ᴱQ. yatta ✧ QL/105
dʲejendā > dʲejenda -Sā > -Să ᴱ√DYĒ > die-’yenda > ᴱQ. dienda ✧ QL/105
dʲelmā > dʲelma -Sā > -Să ᴱ√DẎELE > ᴱQ. ’yelma ✧ QL/106
dʲelwā > dʲelwa -Sā > -Să ᴱ√DẎELE > ᴱQ. ’yelwa ✧ QL/106
dʲendā > dʲenda -Sā > -Să ᴱ√DYĒ > ᴱQ. ’yenda ✧ QL/105
dʲendʲejērā > dʲendʲejēra -Sā > -Să ᴱ√DYĒ > dyen-diéra > ᴱQ. ’yendiéra ✧ QL/105
dʲestā > dʲesta -Sā > -Să ᴱ√DYĒ¹ > ᴱQ. ’yesta ✧ QL/105
dʲṇ̄tā > dʲṇ̄ta -Sā > -Să ᴱ✶yn̄t > ᴱQ. ’yanta ✧ QL/106
ejkā > ejka -Sā > -Să ᴱ√EI̯KA > ᴱQ. †aika ✧ QL/29
ektā > ekta -Sā > -Să ᴱ✶ekta- > ᴱQ. ehta ✧ PE13/158
elmendā > elmenda -Sā > -Să ᴱ✶elmenda > ᴱQ. elmenda ✧ PE13/143
eltā > elta -Sā > -Să ᴱ√ELE > ᴱQ. elta ✧ QL/35
enā > ena -Sā > -Să ᴱ√E > ᴱQ. ena ✧ QL/34
eŋgā > eŋga -Sā > -Să ᴱ√EŊE > ᴱQ. enga ✧ QL/36
enjā > enja -Sā > -Să ᴱ√ENE¹ > ᴱQ. enya ✧ QL/35
ennā > enna -Sā > -Să ᴱ√ENE > ᴱQ. enna ✧ QL/35
enwā > enwa -Sā > -Să ᴱ√E > ᴱQ. enwa ✧ QL/34
erdā > erda -Sā > -Să ᴱ√ERE > ᴱQ. erda ✧ QL/36
ettā > etta -Sā > -Să ᴱ√ETE > ᴱQ. etta ✧ QL/36
fḹkwā > fḹkwa -Sā > -Să ᴱ√FḶKḶ > ᴱQ. falqa ✧ QL/38
galā > gala -Sā > -Să ᴱ√KALA > ᴱQ. kala ✧ QL/44
galendā > galenda -Sā > -Să ᴱ√KALA > ᴱQ. kalenda ✧ QL/44
galmā > galma -Sā > -Să ᴱ√KALA > ᴱQ. kalma ✧ QL/44
galwā > galwa -Sā > -Să ᴱ√KALA > ᴱQ. kalwa ✧ QL/44
gōpā > gōpa -Sā > -Să ᴱ√KOPO > ᴱQ. kópa ✧ QL/47
gʷalnā > gʷalna -Sā > -Să ᴱ√GWALA¹ > ᴱQ. ’walna ✧ QL/103
gʷanwā > gʷanwa -Sā > -Să ᴱ√GWĀ > ᴱQ. ’wanwa ✧ QL/102
gʷelbā > gʷelba -Sā > -Să ᴱ√GWELE > ᴱQ. ’welba ✧ QL/103
gʷenðā > gʷenða -Sā > -Să ᴱ√GWEÐE > ᴱQ. ’wenda ✧ QL/103
gʷeŋgā > gʷeŋga -Sā > -Să ᴱ✶gu̯eg- > ᴱQ. wenga ✧ GL/44
gʷildā > gʷilda -Sā > -Să ᴱ√GWILI > ᴱQ. ’wilda ✧ QL/104
gʷinðā > gʷinða -Sā > -Să ᴱ√GWIÐI > ᴱQ. ’winda ✧ QL/103
gʷiŋkā > gʷiŋka -Sā > -Să ᴱ√WIKI > ᴱQ. ’winka ✧ QL/104
gʷṝðā > gʷṝða -Sā > -Să ᴱ√GWṚÐR > ᴱQ. warda ✧ QL/104
gʷṝθā > gʷṝθa -Sā > -Să ᴱ✶gu̯r̄́þa > ᴱQ. warda ✧ GL/44
ɣaldā > ɣalda -Sā > -Să ᴱ✶ʒaldá > ᴱQ. halda ✧ PE13/144
ɣarðā > ɣarða -Sā > -Să ᴱ√ƷARA > ᴱQ. arda ✧ QL/32
ɣarwā > ɣarwa -Sā > -Să ᴱ√ƷARA > ᴱQ. arwa ✧ QL/32
ɣolwejā > ɣolweja -Sā > -Să ᴱ✶ʒolwéya > ᴱQ. olwea ✧ PE13/145
ɣombā > ɣomba -Sā > -Să ᴱ√ONO¹ > ᴱQ. omba ✧ QL/70
ɣonwā > ɣonwa -Sā > -Să ᴱ√ONO¹ > ᴱQ. onwa ✧ QL/70
ɣuðnā > ɣuðna -Sā > -Să ᴱ√UŘU > ᴱQ. urna ✧ QL/98
ikʷistā > ikʷista -Sā > -Să ᴱ√IQI > ᴱQ. iqista ✧ QL/43
ilkʷā > ilkʷa -Sā > -Să ᴱ√ILI¹ > ᴱQ. ilqa ✧ QL/42
ilmā > ilma -Sā > -Să ᴱ√ILI¹ > ᴱQ. ilma ✧ QL/42
injā > inja -Sā > -Să ᴱ√INI > ᴱQ. inya ✧ QL/42
iŋkʷā > iŋkʷa -Sā > -Să ᴱ√IMI¹ > ᴱQ. inqa ✧ QL/42
-issā > issa -Sā > -Să ᴱ√ISI > ᴱQ. #-issa ✧ LT2A/Eldarissa
iswā > iswa -Sā > -Să ᴱ√ISI¹ > ᴱQ. iswa ✧ QL/43
iθkā > iθka -Sā > -Să ᴱ√ISI² > ᴱQ. iska ✧ QL/43
jaðā > jaða -Sā > -Să ᴱ√YAÐA > ᴱQ. yara ✧ QL/105
jaisā > jaisa -Sā > -Să ᴱ✶ı̯aisa > ᴱQ. yaisa ✧ GL/37
jamā > jama -Sā > -Să ᴱ√Y̯AMA > ᴱQ. yāma ✧ QL/105
janðā > janða -Sā > -Să ᴱ√YAÐA > ᴱQ. yanda ✧ QL/105
jāβā > jāβa -Sā > -Să ᴱ√Ẏ̯AVA > ᴱQ. yāva ✧ QL/105
jaβstā > jaβsta -Sā > -Să ᴱ√Ẏ̯AVA > ᴱQ. yausta ✧ QL/105
jḹtā > jḹta -Sā > -Să ᴱ✶yḹta > ᴱQ. yalta ✧ QL/106
kaɣʷkā > kaɣʷka -Sā > -Să ᴱ√KAẆA > ᴱQ. kauka ✧ QL/45
kajmā > kajma -Sā > -Să ᴱ√KAYA > ᴱQ. kaima ✧ QL/46
kalā > kala -Sā > -Să ᴱ✶kalā > ᴱQ. kala ✧ GL/39
kambā > kamba -Sā > -Să ᴱ√KAMA > ᴱQ. kamba ✧ QL/44
kamwā > kamwa -Sā > -Să ‽ᴱ√KAMA² > ᴱQ. kanwa ✧ QL/44
kapandā > kapanda -Sā > -Să ᴱ√KAPA > ᴱQ. kapanda ✧ QL/45
karmā > karma -Sā > -Să ᴱ√KARA > ᴱQ. karma ✧ QL/45
kaslā > kasla -Sā > -Să ᴱ✶kasla > ᴱQ. kalla ✧ PE13/140
kastejā > kasteja -Sā > -Să ᴱ√KASA > ᴱQ. kastea ✧ QL/45
kaxmā > kaxma -Sā > -Să ‽ᴱ√KAHA > ᴱQ. káma ✧ QL/43
kaβkā > kaβka -Sā > -Să ᴱ√kava- > ᴱQ. kauka ✧ GL/25
kektā > kekta -Sā > -Să ᴱ√KEKE¹ > ᴱQ. kekta ✧ QL/46
keletā > keleta -Sā > -Să ᴱ√KELE > ᴱQ. keleta ✧ QL/46
kīlā > kīla -Sā > -Să ᴱ√KILI > ᴱQ. kíla ✧ QL/46
kinðā > kinða -Sā > -Să ᴱ√KIŘI > ᴱQ. kinda ✧ QL/47
kḹkā > kḹka -Sā > -Să ᴱ√KḶKḶ > ᴱQ. kalka ✧ QL/47
kḹpā > kḹpa -Sā > -Să ᴱ√KLPL > ᴱQ. kalpa ✧ QL/47
kṇdōrā > kṇdōra -Sā > -Să ᴱ✶kṇdōrā́ > ᴱQ. kandṓra ✧ PE12/5
kṇdōrā > kṇdōra -Sā > -Să ᴱ✶kṇ̹dō̜ra > ᴱQ. kandó̹ra ✧ PE12/6
kṇðōrā > kṇdōra -Sā > -Să ᴱ√KṆŘṆ > ᴱQ. kandōra ✧ PME/47
kṇðōrā > kṇdōra -Sā > -Să ᴱ√KṆŘṆ > ᴱQ. kandōra ✧ QL/47
kṇðwā > kṇdwa -Sā > -Să ᴱ√KṆŘṆ > ᴱQ. kanwa ✧ QL/47
koðʲnā > koðʲna -Sā > -Să ᴱ√KOẎO > ᴱQ. koina ✧ QL/48
koðʲβā > koðʲβa -Sā > -Să ᴱ√KOẎO > ᴱQ. koiva ✧ QL/48
kojβā > kojβa -Sā > -Să ᴱ√KOI̯-VI > ᴱQ. koiva ✧ GL/29
kolwā > kolwa -Sā > -Să ᴱ√KOLO¹ > ᴱQ. kolwa ✧ QL/47
kōmā > kōma -Sā > -Să ᴱ√KOMO > ᴱQ. kōma ✧ QL/47
korðā > korða -Sā > -Să ᴱ√KOŘO¹ > ᴱQ. korda ✧ QL/48
kormā > korma -Sā > -Să ᴱ√KORO² > ᴱQ. korma ✧ QL/48
kṛkā > kṛka -Sā > -Să ᴱ√KṚKṚ > ᴱQ. karka ✧ QL/48
kṛpalimā > kṛpalima -Sā > -Să ᴱ✶kṛ̹pa̜lima > ᴱQ. ka̜rpa̹lima ✧ PE12/6
kumbā > kumba -Sā > -Să ᴱ√KUMU > ᴱQ. kumba ✧ QL/49
kunðā > kunða -Sā > -Să ᴱ√KUŘU > ᴱQ. kunda ✧ QL/49
kʷalmā > kʷalma -Sā > -Să ᴱ√QALA > ᴱQ. qalma ✧ QL/76
kʷalnā > kʷalna -Sā > -Să ᴱ√QALA > ᴱQ. †qalna ✧ QL/76
kʷambā > kʷamba -Sā > -Să ᴱ√QAMA > ᴱQ. qamba ✧ QL/76
kʷampā > kʷampa -Sā > -Să ᴱ√QAPA > ᴱQ. qampa ✧ QL/76
kʷaptā > kʷapta -Sā > -Să ᴱ√QAPA > ᴱQ. qapta ✧ QL/76
kʷāra > kʷāra -Sā > -Să ᴱ√QARA > ᴱQ. qāra ✧ QL/76
kʷasilla > kʷasilla -Sā > -Să ᴱ√QASA > ᴱQ. qasilla ✧ QL/76
kʷetsā > kʷetsa -Sā > -Să ᴱ√QETE > ᴱQ. qetsa ✧ QL/77
kʷettā > kʷetta -Sā > -Să ᴱ✶qettā̆ > ᴱQ. qetta ✧ PE13/164
-kʷilnā > -kʷilna -Sā > -Să ᴱ√QILI¹ > ᴱQ. -qilna ✧ QL/77
kʷiŋgā > kʷiŋga -Sā > -Să ᴱ√QINGI > ᴱQ. qinga ✧ QL/77
kʷiŋkʷā > kʷiŋkʷa -Sā > -Să ᴱ√QIQI > ᴱQ. qinqa ✧ QL/77
kʷīβā > kʷīβa -Sā > -Să ᴱ√QIV > ᴱQ. Qîva ✧ GL/29
kʷḷtā > kʷḷta -Sā > -Să ᴱ√QḶTḶ > ᴱQ. qilta ✧ QL/78
kʷḹtā > kʷḹta -Sā > -Să ᴱ√QḶTḶ > ᴱQ. qalta ✧ QL/78
kʷṇtā > kʷṇta -Sā > -Să ᴱ✶qṇ́tā > ᴱQ. qanta ✧ PE12/11
kʷṇtā > kʷṇta -Sā > -Să ᴱ√QṆTṆ > ᴱQ. qanta ✧ QL/78
kʷṇtā > kʷṇta -Sā > -Să ᴱ✶qṇtā́ > ᴱQ. cunta ✧ PE12/11
kʷolā > kʷola -Sā > -Să ᴱ√QOLO > ᴱQ. qolda ✧ QL/78
kʷonðā > kʷonða -Sā > -Să ᴱ√QOŘO > ᴱQ. qonda ✧ QL/78
kʷottā > kʷotta -Sā > -Să ᴱ√QOTO > ᴱQ. qotta ✧ QL/78
kʷṝðā > kʷṝða -Sā > -Să ᴱ√QṚŘṚ > ᴱQ. qarda ✧ QL/78
kʷṝðkā > kʷṝðka -Sā > -Să ᴱ√QṚŘṚ > ᴱQ. qarka ✧ QL/78
laðmā > laðma -Sā > -Să ᴱ√LAŘA > ᴱQ. larma ✧ QL/51
laðʲkʷā > laðʲkʷa -Sā > -Să ᴱ√LAẎA > ᴱQ. laiqa ✧ QL/52
lamā > lama -Sā > -Să ᴱ√LAMA > ᴱQ. lăma ✧ QL/50
lanðā > lanða -Sā > -Să ᴱ√LAŘA > ᴱQ. landa ✧ QL/51
latinā > latina -Sā > -Să ᴱ√LATA > ᴱQ. latsin(a) ✧ QL/51
latwā > latwa -Sā > -Să ᴱ√LATA > ᴱQ. latwa ✧ QL/51
lawā > lawa -Sā > -Să ᴱ√LAW̯A > ᴱQ. Loa ✧ QL/52
leikā > leika -Sā > -Să ᴱ√LAIKA > ᴱQ. laika ✧ QL/50
leŋkā > leŋka -Sā > -Să ‽ᴱ√LEKE > ᴱQ. ‽lenka ✧ QL/52
leŋkā > leŋka -Sā > -Să ᴱ√LENE > ᴱQ. ‽lenka ✧ QL/53
lenwā > lenwa -Sā > -Să ᴱ√LENE > ᴱQ. lenwa ✧ QL/53
leptā > lepta -Sā > -Să ᴱ√LEPE > ᴱQ. lepta ✧ QL/53
lestā > lesta -Sā > -Să ᴱ√LESE > ᴱQ. lesta ✧ QL/53
lexā > lexa -Sā > -Să ᴱ✶leχa > ᴱQ. lea ✧ GL/53
leɸsā > leɸsa -Sā > -Să ‽ᴱ√LEFE > ᴱQ. lepsa ✧ QL/52
liðillā > liðilla -Sā > -Să ᴱ√LIŘI > ᴱQ. lirilla ✧ QL/54
lijā > lija -Sā > -Să ᴱ√LI+ya > ᴱQ. lia ✧ QL/53
likʷillā > likʷilla -Sā > -Să ᴱ√LIQI > ᴱQ. liqilla ✧ QL/54
likʷiltā > likʷilta -Sā > -Să ᴱ√LIQI > ᴱQ. liqilta ✧ QL/54
limbā > limba -Sā > -Să ᴱ√ > ᴱQ. limba ✧ QL/53
limnā > limna -Sā > -Să ᴱ√LIMI > ᴱQ. limna ✧ QL/54
lindā > linda -Sā > -Să ᴱ√LINI > ᴱQ. linda ✧ QL/54
ḷkalā > ḷkala -Sā > -Să ᴱ✶ḷkălā́ > ilkắla > ᴱQ. ilcála ✧ PE12/4
ḷmā > ḷma -Sā > -Să ᴱ✶ḷma > ᴱQ. ulma ✧ QL/97
lṇ̄kʷā > lṇ̄kʷa -Sā > -Să ᴱ√LṆQṆ > ᴱQ. lanqa ✧ QL/55
lṇtā > lṇta -Sā > -Să ᴱ√LANTAN > ᴱQ. lanta ✧ QL/51
lṇtanwā > lṇtanwa -Sā > -Să ᴱ✶lṇ̹ta̜nwa > ᴱQ. lanta̹nwa ✧ PE12/6
lojmā > lojma -Sā > -Să ᴱ√LOY̯O > ᴱQ. loima ✧ QL/56
lombā > lomba -Sā > -Să ᴱ√LOMO > ᴱQ. lomba ✧ QL/55
lōpā > lōpa -Sā > -Să ᴱ√LOPO > ᴱQ. lōpa ✧ QL/56
lordā > lorda -Sā > -Să ᴱ√LORO > ᴱQ. lorda ✧ QL/56
lustā > lusta -Sā > -Să ᴱ√LUSU > ᴱQ. lusta ✧ QL/57
luxtā > luxta -Sā > -Să ᴱ√LUHU > ᴱQ. lukta ✧ QL/56
maðillā > maðilla -Sā > -Să ‽ᴱ√MARA > ᴱQ. marilla ✧ QL/59
maðʲrā > maðʲra -Sā > -Să ᴱ√MAẎA > ᴱQ. maira ✧ QL/60
makkā > makka -Sā > -Să ᴱ√MAKA > ᴱQ. makka ✧ QL/58
malakʷā > malakʷa -Sā > -Să ᴱ√MALA¹ > ᴱQ. malaqa ✧ QL/58
malastā > malasta -Sā > -Să ᴱ√MALA¹ > ᴱQ. malasta ✧ QL/58
malwā > malwa -Sā > -Să ᴱ√MALA² > ᴱQ. malwa ✧ QL/58
maŋkā > maŋka -Sā > -Să ᴱ√MANGA > ᴱQ. manka ✧ QL/59
marinā > marina -Sā > -Să ᴱ√MARA¹ > ᴱQ. marin(a) ✧ QL/59
matsā > matsa -Sā > -Să ᴱ√MATA > ᴱQ. matsa ✧ QL/59
maθkā > maθka -Sā > -Să ᴱ√MASA¹ > ᴱQ. maska ✧ QL/59
mawā > mawa -Sā > -Să ᴱ√MAWA > mawa > ᴱQ. moa ✧ QL/60
maxkʷā > maxkʷa -Sā > -Să ᴱ√MAHA > ᴱQ. maqa ✧ QL/57
maxrā > maxra -Sā > -Să ᴱ√MAHA > ᴱQ. māra ✧ QL/57
mbalkā > mbalka -Sā > -Să ᴱ√MALA³ > ᴱQ. malka ✧ QL/58
mbaskā > mbaska -Sā > -Să ᴱ√M(B)ASA > ᴱQ. maksa- ✧ QL/59
mbastā > mbasta -Sā > -Să ᴱ✶mb[asta] > ᴱQ. masta ✧ PE16/141
mbastā > mbasta -Sā > -Să ᴱ√M(B)ASA > ᴱQ. masta ✧ QL/59
mbastā > mbasta -Sā > -Să ᴱ√M(B)ASA > ᴱQ. mas- ✧ QL/59
mbaswā > mbaswa -Sā > -Să ᴱ√M(B)ASA > ᴱQ. maswa ✧ QL/59
mburjā > mburja -Sā > -Să ᴱ✶mburyá: > ᴱQ. murya ✧ PE13/139
mektā > mekta -Sā > -Să ᴱ√MEKE > ᴱQ. mekta ✧ QL/60
mekwā > mekwa -Sā > -Să ᴱ√MEKE > ᴱQ. meqa ✧ QL/60
mellā > mella -Sā > -Să ᴱ√MELE > ᴱQ. ‽mella ✧ QL/60
melwā > melwa -Sā > -Să ᴱ√MELE > ᴱQ. melwa ✧ QL/60
minijā > minija -Sā > -Să ᴱ✶miníya > ᴱQ. minya ✧ PE13/150
minijā > minija -Sā > -Să ᴱ✶miníı̯ā > ᴱQ. minya ✧ PE13/164
minwā > minwa -Sā > -Să ᴱ√MINI > ᴱQ. minwa ✧ QL/61
mittā > mitta -Sā > -Să ᴱ√MĪ² > ᴱQ. mitta ✧ QL/61
mḹðā > mḹða -Sā > -Să ᴱ√MLŘL > ᴱQ. malda ✧ QL/62
mṇgðʲā > mṇgðʲa -Sā > -Să ᴱ√MṆGṆ > mnʒ+ʒ̑ǝ > mandy·ya > ᴱQ. manya ✧ QL/62
mṇtʲā > mṇtʲa -Sā > -Să ᴱ√MṆT͡YṆ > ᴱQ. mintya ✧ QL/62
mornā > morna -Sā > -Să ᴱ√MORO > ᴱQ. morna ✧ QL/62
morwā > morwa -Sā > -Să ᴱ√MORO > ᴱQ. morwa ✧ QL/62
mṛðmā > mṛðma -Sā > -Să ᴱ√MṚŘṚ > ᴱQ. marma ✧ QL/63
mṛkwā > mṛkwa -Sā > -Să ‽ᴱ√MṚKṚ > ᴱQ. marqa ✧ QL/63
mukwā > mukwa -Sā > -Să ᴱ√MUKU > ᴱQ. muqa ✧ QL/63
ŋaðʲrā > ŋaðʲra -Sā > -Să ᴱ√NAẎA > ᴱQ. naira ✧ QL/65
naksā > naksa -Sā > -Să ᴱ√NAKA > ᴱQ. naksa ✧ QL/64
ŋarā > ŋara -Sā > -Să ᴱ√ŊARA > ᴱQ. nara ✧ QL/64
nastā > nasta -Sā > -Să ᴱ√ > ᴱQ. nasta ✧ QL/64
naswā > naswa -Sā > -Să ᴱ√NASA > ᴱQ. naswa ✧ QL/64
naβmā > naβma -Sā > -Să ᴱ√NAVA > ᴱQ. nauma ✧ QL/65
ndolpā > ndolpa -Sā > -Să ᴱ√ndolo- > ᴱQ. nolpa ✧ GL/30
nelkʷā > nelkʷa -Sā > -Să ᴱ√NELE > ᴱQ. nelqa ✧ QL/65
nelmā > nelma -Sā > -Să ᴱ√NELE > ᴱQ. nelma ✧ QL/65
nembā > nemba -Sā > -Să ᴱ√NEME > ᴱQ. nemba ✧ QL/65
nemjā > nemja -Sā > -Să ᴱ√NEME > ᴱQ. ‽nemya ✧ QL/65
nestā > nesta -Sā > -Să ᴱ√NESE > ᴱQ. nesta ✧ QL/66
nindʲā > nindʲa -Sā > -Să ᴱ✶nindyā > ᴱQ. ninya ✧ PE13/164
ninwā > ninwa -Sā > -Să ‽ᴱ√NINI > ᴱQ. ninwa ✧ QL/66
ṇkʷillā > ṇkʷilla -Sā > -Să ᴱ√(U)ṆQ(U)Ṇ¹ > ᴱQ. unqilla ✧ QL/98
nḹðā > nḹða -Sā > -Să ᴱ√nḷřḷ > ᴱQ. nalda ✧ QL/66
nolwā > nolwa -Sā > -Să ᴱ√NOLO > ᴱQ. nolwa ✧ QL/67
nondā > nonda -Sā > -Să ᴱ√NŌ/NOWO‽/NONO‽ > ᴱQ. nonda ✧ QL/66
norokā > noroka -Sā > -Să ᴱ✶norokā́ > ᴱQ. norka ✧ GL/31
nostā > nosta -Sā > -Să ᴱ√ > ᴱQ. nosta ✧ QL/66
noswā > noswa -Sā > -Să ᴱ√NOSO > ᴱQ. noswa ✧ QL/68
nowā > nowa -Sā > -Să ᴱ√NŌ/NOWO‽/NONO‽ > ᴱQ. nua ✧ QL/67
noxlā > noxla -Sā > -Să ᴱ√NOHO > ᴱQ. nōla ✧ QL/67
nṛkʷā > nṛkʷa -Sā > -Să ᴱ√NṚQṚ > ᴱQ. narqa ✧ QL/68
ṇ̄tā > ṇ̄ta -Sā > -Să ᴱ✶ṃ̄t- > ᴱQ. anta ✧ GL/19
ṇtā > ṇta -Sā > -Să ᴱ✶mtā > ᴱQ. anta ✧ PE12/26
nʲaðā > nʲaða -Sā > -Să ᴱ√NYAŘA > ᴱQ. nyara ✧ QL/68
nʲanðā > nʲanða -Sā > -Să ᴱ√NYAŘA > ᴱQ. nyanda ✧ QL/68
ŋʷakā > ŋʷaka -Sā > -Să ᴱ✶ŋu̯a- > ᴱQ. māka ✧ GL/41
oðʲwā > oðʲwa -Sā > -Să ᴱ√OẎO > ᴱQ. oiwa ✧ QL/71
ojkā > ojka -Sā > -Să ᴱ√OYO > ᴱQ. oika ✧ QL/71
oksā > oksa -Sā > -Să ᴱ√OSO¹ > ᴱQ. oksa ✧ QL/71
okʷkā > okʷka -Sā > -Să ‽ᴱ√OQO > ᴱQ. okka ✧ QL/70
oldā > olda -Sā > -Să ᴱ√OLO² > ᴱQ. olda ✧ QL/69
omā > oma -Sā > -Să ᴱ√OMO > ᴱQ. oma ✧ QL/70
ompā > ompa -Sā > -Să ᴱ√OMO > ᴱQ. ompa ✧ QL/70
orontā > oronta -Sā > -Să ᴱ√ORO¹ > ᴱQ. oronta ✧ QL/70
orostā > orosta -Sā > -Să ᴱ√ORO¹ > ᴱQ. orosta ✧ QL/70
ortā > orta -Sā > -Să ᴱ√ORO¹ > ᴱQ. orta ✧ QL/70
orwā > orwa -Sā > -Să ᴱ√ORO¹ > ᴱQ. orwa ✧ QL/70
ossā > ossa -Sā > -Să ᴱ√OSO² > ᴱQ. ossa ✧ QL/71
ostā > osta -Sā > -Să ᴱ√OSO > ᴱQ. osta ✧ LT2A/Belegost
ostā > osta -Sā > -Să ᴱ√OSO² > ᴱQ. osta ✧ QL/71
owā > owa -Sā > -Să ᴱ✶OWO > ᴱQ. oa ✧ QL/34
owā > owa -Sā > -Să ᴱ✶OWO > ᴱQ. oa ✧ QL/71
oxmā > oxma -Sā > -Să ᴱ√OHO² > ᴱQ. ōma ✧ QL/69
parmā > parma -Sā > -Să ᴱ√PARA > ᴱQ. parma ✧ QL/72
patiŋkā > patiŋka -Sā > -Să ᴱ√PATA¹ > ᴱQ. patinka ✧ QL/72
peiā > peia -Sā > -Să ᴱ✶peia > ᴱQ. pea ✧ PE13/146
pendā > penda -Sā > -Să ᴱ√PENE > ᴱQ. penda ✧ QL/73
pentā > penta -Sā > -Să ᴱ√PETE > ᴱQ. ‽penta ✧ QL/73
penwā > penwa -Sā > -Să ᴱ√PENE > ᴱQ. penwa ✧ QL/73
permā > perma -Sā > -Să ᴱ√PERE > ᴱQ. perma ✧ QL/73
pīkʷā > pīkʷa -Sā > -Să ᴱ√PIQI > ᴱQ. pīqa ✧ QL/74
pilnā > pilna -Sā > -Să ᴱ√PILI² > ᴱQ. pilna ✧ QL/74
piŋɣʷā > piŋɣʷa -Sā > -Să ᴱ√PIẆI > ᴱQ. pingwa ✧ QL/74
pḹtʲā > pḹtʲa -Sā > -Să ᴱ√PḶT͡YḶ > ᴱQ. paltya ✧ QL/74
pṇtā > pṇta -Sā > -Să ᴱ√PṆTṆ > ᴱQ. panta ✧ QL/72
pōjā > pōja -Sā > -Să ᴱ√PO > ᴱQ. pōya ✧ QL/74
pojkā > pojka -Sā > -Să ᴱ√POYO > ᴱQ. poika ✧ QL/75
polkā > polka -Sā > -Să ᴱ√POLO > ᴱQ. ‽polka ✧ QL/75
puðmā > puðma -Sā > -Să ᴱ√PUŘU > ᴱQ. purma ✧ QL/75
raðtā > raðta -Sā > -Să ᴱ√RAŘA > ᴱQ. rasta ✧ QL/79
raɣʷkā > raɣʷka -Sā > -Să ᴱ√RAẆA > ᴱQ. rauka ✧ QL/79
rakʷā > rakʷa -Sā > -Să ᴱ✶a-rak-wa > ᴱQ. ráqa ✧ PE13/160
ranðā > ranða -Sā > -Să ᴱ√RAŘA > ᴱQ. randa ✧ QL/79
ranθā > ranθa -Sā > -Să ᴱ√RAÞA > ᴱQ. ranta ✧ QL/79
rawā > rawa -Sā > -Să ᴱ✶raw̯a > ᴱQ. roa ✧ QL/79
raxmā > raxma -Sā > -Să ᴱ√RAHA > ᴱQ. rāma ✧ QL/78
raβnā > raβna -Sā > -Să ᴱ√RAVA > ᴱQ. rauna ✧ QL/79
renðā > renða -Sā > -Să ᴱ√reðe > ᴱQ. renda ✧ QL/79
reθstā > reθsta -Sā > -Să ᴱ√RESE > res+sta > ᴱQ. resta ✧ QL/79
retʲimā > retʲima -Sā > -Să ᴱ√RET͡YE > ᴱQ. retima ✧ QL/79
riðʲmā > riðʲma -Sā > -Să ᴱ√RIẎI > ᴱQ. rīma ✧ QL/80
riðʲnā > riðʲna -Sā > -Să ᴱ√RIẎI > ᴱQ. (-)rīna ✧ QL/80
riðʲsimā > riðʲsima -Sā > -Să ᴱ√RIẎI > ᴱQ. rīsima ✧ QL/80
riðʲstā > riðʲsta -Sā > -Să ᴱ√RIẎI > ᴱQ. rista ✧ QL/80
riŋgā > riŋga -Sā > -Să ᴱ√RIŊI > ᴱQ. ringa ✧ QL/80
riŋkʷā > riŋkʷa -Sā > -Să ᴱ√RINI > ᴱQ. rinqa ✧ QL/80
ṛmā > ṛma -Sā > -Să ᴱ√‘ṚMṚ > ᴱQ. arma ✧ QL/32
rōmā > rōma -Sā > -Să ᴱ√ > ᴱQ. rōma ✧ QL/80
rontā > ronta -Sā > -Să ᴱ√ROTO > ᴱQ. ronta ✧ QL/80
rōstā > rōsta -Sā > -Să ᴱ√ > ᴱQ. rosta ✧ QL/80
rōtā > rōta -Sā > -Să ᴱ√ROTO > ᴱQ. rōta ✧ QL/80
ruɣjā > ruɣja -Sā > -Să ᴱ√RU’U > ᴱQ. rūya ✧ QL/80
ruŋɣwā > ruŋɣwa -Sā > -Să ᴱ√RU’U > ᴱQ. ‽rungwa ✧ QL/80
saðʲkʷā > saðʲkʷa -Sā > -Să ᴱ√SAẎA > ᴱQ. saiqa ✧ QL/82
salmā > salma -Sā > -Să ᴱ√SALA > ᴱQ. salma ✧ QL/81
sampā > sampa -Sā > -Să ᴱ√SAPA > ᴱQ. sampa ✧ QL/82
saŋgā > saŋga -Sā > -Să ᴱ√SAŊA > ᴱQ. sanga ✧ QL/81
saŋwā > saŋwa -Sā > -Să ᴱ√SAŊA > ᴱQ. sangwa ✧ QL/81
sapwā > sapwa -Sā > -Să ᴱ√SAPA > ᴱQ. satwa ✧ QL/82
sarmā > sarma -Sā > -Să ᴱ√SARA > ᴱQ. sarma ✧ QL/82
saθʲwā > saθʲwa -Sā > -Să ᴱ√SAH͡YA > ᴱQ. saiwa ✧ QL/81
saxsōðā > saxsōða -Sā > -Să ᴱ✶saχsōđa > ᴱQ. saxóra ✧ PE12/18
saxsōðā > saxsōða -Sā > -Să ᴱ✶saχ-sōđā > ᴱQ. saxóra ✧ PE12/21
saxxōðā > saxxōða -Sā > -Să ᴱ✶saχsōđa > ᴱQ. Sahóra ✧ PE12/18
saxxōðā > saxxōða -Sā > -Să ᴱ✶saχ-sōđā > ᴱQ. Sahóra ✧ PE12/21
selkā > selka -Sā > -Să ᴱ√SELE > ᴱQ. selka ✧ QL/83
sendā > senda -Sā > -Să ᴱ√ > ᴱQ. senda ✧ QL/82
siktā > sikta -Sā > -Să ᴱ✶siktā > ᴱQ. sihta ✧ PE13/163
silmā > silma -Sā > -Să ᴱ√SILI > ᴱQ. silma ✧ QL/83
silwā > silwa -Sā > -Să ᴱ√SILI > ᴱQ. silwa ✧ QL/83
simpā > simpa -Sā > -Să ᴱ√SIPI > ᴱQ. simpa ✧ QL/84
siriptā > siripta -Sā > -Să ᴱ√SIRIP > ᴱQ. siripta ✧ QL/84
siβildā > siβilda -Sā > -Să ᴱ√SIVI > ᴱQ. sivilda ✧ QL/84
sjapā > sjapa -Sā > -Să ᴱ√saẏap- > ᴱQ. hyapa ✧ PE12/26
skantā > skanta -Sā > -Să ᴱ✶skantá > ᴱQ. hanta ✧ PE13/147
sleiwā > sleiwa -Sā > -Să ᴱ✶sleiwa > ᴱQ. laiwa ✧ PE13/149
sḹkā > sḹka -Sā > -Să ᴱ√SḶKḶ¹ > ᴱQ. salka ✧ QL/84
sḷkā > sḷka -Sā > -Să ᴱ√SḶKḶ² > ᴱQ. silka ✧ QL/86
sḷpā > sḷpa -Sā > -Să ᴱ√SḶPḶ > ᴱQ. sulpa ✧ QL/84
sḹpā > sḹpa -Sā > -Să ᴱ√SḶPḶ > ᴱQ. ‽salpa ✧ QL/84
sḷtā > sḷta -Sā > -Să ᴱ√SḶTḶ > ᴱQ. silta ✧ QL/84
smaikā > smaika -Sā > -Să ᴱ✶smaika- > ᴱQ. maika ✧ GL/33
sṇkā > sṇka -Sā > -Să ᴱ√SṆKṆ > ᴱQ. SANKA¹ ✧ QL/85
sṇtā > sṇta -Sā > -Să ᴱ√SṆTṆ > ᴱQ. santa ✧ QL/85
sōðā > sōða -Sā > -Să ᴱ√SOŘO > ᴱQ. sōra ✧ QL/86
sōlā > sōla -Sā > -Să ᴱ√SOLO > ᴱQ. sōla ✧ QL/85
sōmā > sōma -Sā > -Să ᴱ√ > ᴱQ. sōma ✧ QL/85
sonðā > sonða -Sā > -Să ᴱ√SOŘO > ᴱQ. sonda ✧ QL/85
sonðā > sonða -Sā > -Să ᴱ√SOŘO > ᴱQ. sonda ✧ QL/86
sowinā > sowina -Sā > -Să ᴱ√SOW̯O > ᴱQ. soina ✧ QL/86
soβnā > soβna -Sā > -Să ᴱ✶souna > ᴱQ. sauna ✧ PE13/148
soβsā > soβsa -Sā > -Să ᴱ√SOVO > ᴱQ. sausa ✧ QL/86
sṛkʷā > sṛkʷa -Sā > -Să ᴱ√SṚKṚ > ᴱQ. sarqa ✧ QL/86
sṣ̄tʲā > sṣ̄tʲa -Sā > -Să ᴱ√SṢT͡YṢ > ᴱQ. sastya ✧ QL/86
stainā > staina -Sā > -Să ᴱ✶stainá > ᴱQ. saina ✧ PE13/153
sukjā > sukja -Sā > -Să ᴱ√SUKU > ᴱQ. sutya ✧ QL/87
suksā > suksa -Sā > -Să ᴱ√SUKU > ᴱQ. suksa ✧ QL/87
sulkā > sulka -Sā > -Să ᴱ√SUKU > ᴱQ. ‽sulka ✧ QL/87
suŋkʷā > suŋkʷa -Sā > -Să ᴱ√SUQU > ᴱQ. sunqa ✧ QL/87
suθʲiβā > suθʲiβa -Sā > -Să ᴱ√SUH͡YU > ᴱQ. suiva ✧ QL/86
suxmā > suxma -Sā > -Să ᴱ√SUHU > ᴱQ. sūma ✧ QL/86
swadā > swada -Sā > -Să ᴱ✶swada > ᴱQ. fara ✧ PE13/146
taðwā > taðwa -Sā > -Să ᴱ√TAÐA > ᴱQ. tarwa ✧ QL/87
tākwā > tākwa -Sā > -Să ᴱ√TAQA > ᴱQ. tāqa ✧ QL/89
talā > tala -Sā > -Să ᴱ√TALA > ᴱQ. tala ✧ QL/88
talkwā > talkwa -Sā > -Să ᴱ√TALA > -wa > ᴱQ. talka ✧ QL/88
talmā > talma -Sā > -Să ᴱ√TALA > ᴱQ. talma ✧ QL/88
tāmā > tāma -Sā > -Să ᴱ√TA > ᴱQ. tāma ✧ QL/87
tamillā > tamilla -Sā > -Să ᴱ√TAMA > ᴱQ. tamilla ✧ QL/88
tanðā > tanða -Sā > -Să ᴱ√TAÐA > ᴱQ. tanda ✧ QL/87
taŋkā > taŋka -Sā > -Să ᴱ√TAKA > ᴱQ. tanka ✧ QL/88
taŋkā > taŋka -Sā > -Să ᴱ√tak- > ᴱQ. tanka ✧ PE14/66
taŋkā > taŋka -Sā > -Să ᴱ√TAKA > ᴱQ. tanka ✧ QL/88
tanθā > tanθa -Sā > -Să ᴱ√TAÞA > ᴱQ. tanta ✧ QL/90
tarnā > tarna -Sā > -Să ᴱ√TARA¹ > ᴱQ. tarna ✧ QL/89
tawmā > tawma -Sā > -Să ᴱ√TAW̯A > ᴱQ. tauma ✧ QL/90
taxsōðā > taxsōða -Sā > -Să ᴱ✶taχ-sṓđā́ > ᴱQ. tahóra ✧ PE12/21
taxsōðā > taxsōða -Sā > -Să ᴱ√TAHA > ᴱQ. †tahōra ✧ QL/87
tekkā > tekka -Sā > -Să ᴱ√TEKE > ᴱQ. tekka ✧ QL/90
teldā > telda -Sā > -Să ᴱ√TELE > ᴱQ. telda ✧ QL/90
teleptā > telepta -Sā > -Să ᴱ√TELPE > ᴱQ. telepta ✧ QL/91
telwā > telwa -Sā > -Să ᴱ√TEL+U > ᴱQ. telwa ✧ QL/91
-tendā > -tenda -Sā > -Să ᴱ√TENE > ᴱQ. -tenda ✧ QL/91
teŋkā > teŋka -Sā > -Să ᴱ√TEKE > ᴱQ. tenka ✧ QL/90
tennā > tenna -Sā > -Să ᴱ√TENE > ᴱQ. tenna ✧ QL/91
texā > texa -Sā > -Să ᴱ√TEHE > ᴱQ. tea ✧ QL/90
timpā > timpa -Sā > -Să ᴱ√TIPI > ᴱQ. timpa ✧ QL/92
tinðā > tinða -Sā > -Să ᴱ√TIŘI > ᴱQ. tinda ✧ QL/93
tiwkā > tiwka -Sā > -Să ᴱ√TIW̯I > ᴱQ. tiuka ✧ QL/93
tḹdā > tḹda -Sā > -Să ᴱ√TḶDḶ > ᴱQ. talda ✧ QL/93
tḹpā > tḹpa -Sā > -Să ᴱ√TḶPḶ > ᴱQ. talpa ✧ QL/93
tḹtā > tḹta -Sā > -Să ᴱ√TḶTḶ > ᴱQ. talta ✧ QL/93
tḷtā > tḷta -Sā > -Să ᴱ✶tḷtā́ > ᴱQ. tilta ✧ PE13/165
tṇkʷā > tṇkʷa -Sā > -Să ᴱ√TṆQṆ > ᴱQ. tunqa ✧ QL/93
toldā > tolda -Sā > -Să ᴱ√TOLO > ᴱQ. tolda ✧ QL/94
tompā > tompa -Sā > -Să ᴱ√TOMPO > ᴱQ. tompa ✧ QL/94
toŋā > toŋa -Sā > -Să ᴱ√TOŊO > ᴱQ. tonga ✧ QL/94
toŋwā > toŋwa -Sā > -Să ᴱ√TOŊO > ᴱQ. tongwa ✧ QL/94
torkʷā > torkʷa -Sā > -Să ᴱ√TORO > ᴱQ. torqa ✧ QL/94
tormā > torma -Sā > -Să ᴱ√TORO > ᴱQ. torma ✧ QL/94
torwā > torwa -Sā > -Să ᴱ√TORO > ᴱQ. torwa ✧ QL/94
towā > towa -Sā > -Să ᴱ✶tou̯ > ᴱQ. toa ✧ GL/71
tṛkā > tṛka -Sā > -Să ᴱ√tṛk > ᴱQ. tarka ✧ GL/69
tṛkā > tṛka -Sā > -Să ᴱ√TṚKṚ > ᴱQ. tarka ✧ QL/94
tuakkā > tuakka -Sā > -Să ‽ᴱ√TUAKK > ᴱQ. tuakka ✧ QL/95
tuðʲstā > tuðʲsta -Sā > -Să ᴱ√TUẎU > ᴱQ. tuista ✧ QL/96
tuksā > tuksa -Sā > -Să ᴱ√TUKSA > ᴱQ. tuksa ✧ QL/95
tulmā > tulma -Sā > -Să ᴱ√TULU > ᴱQ. tulma ✧ QL/95
tuluŋkā > tuluŋka -Sā > -Să ᴱ√TULUK > ᴱQ. tulunka ✧ QL/95
tumnā > tumna -Sā > -Să ᴱ√TUM(B)U² > ᴱQ. tumna ✧ QL/95
turkʷimā > turkʷima -Sā > -Să ᴱ√TURU > ᴱQ. turqima ✧ QL/96
turwā > turwa -Sā > -Să ᴱ√TURU > ᴱQ. turwa ✧ QL/96
θermā > θerma -Sā > -Să ᴱ√SERE > ᴱQ. serma ✧ QL/83
θḷðā > θḷða -Sā > -Să ᴱ√ÞḶÐḶ > ᴱQ. silda ✧ QL/84
θṇkā > θṇka -Sā > -Să ᴱ√þṇkṇ > ᴱQ. sanka² ✧ QL/85
θʲṇðā > θʲṇða -Sā > -Să ᴱ√HYAŘA > ᴱQ. hyanda ✧ QL/41
tʲaβstā > tʲaβsta -Sā > -Să ᴱ√TYAVA > ᴱQ. tyausta ✧ QL/49
tʲūkā > tʲūka -Sā > -Să ᴱ√TYU > ᴱQ. tyūka ✧ QL/50
tʲulmā > tʲulma -Sā > -Să ᴱ√TYULU > ᴱQ. tyulma ✧ QL/50
tʲūmā > tʲūma -Sā > -Să ᴱ√TYU > ᴱQ. tyūma ✧ QL/50
tʲurdā > tʲurda -Sā > -Să ᴱ√TYURU > ᴱQ. tyurda ✧ QL/50
ūkʷā > ūkʷa -Sā > -Să ᴱ√UQU > ᴱQ. ūqa ✧ QL/98
ulkā > ulka -Sā > -Să ᴱ√ULU² > ᴱQ. ulca ✧ QL/97
urɣirdā > urɣirda -Sā > -Să ᴱ✶ur’-irda > ᴱQ. ulird(e)a ✧ PE13/144
urwā > urwa -Sā > -Să ᴱ√URU > ᴱQ. urwa ✧ QL/98
ūβā > ūβa -Sā > -Să ᴱ√Ū¹ > ᴱQ. ūva ✧ QL/96
wikā > wika -Sā > -Să ᴱ✶wikā > ᴱQ. vika ✧ PE13/162
xelkā > xelka -Sā > -Să ᴱ√HELE > ᴱQ. helka ✧ QL/39
xempā > xempa -Sā > -Să ᴱ√HEPE > ᴱQ. hempa ✧ QL/40
xessā > xessa -Sā > -Să ᴱ√HESE > ᴱQ. hessa ✧ QL/40
xestā > xesta -Sā > -Să ᴱ√HESE > ᴱQ. hesta ✧ QL/40
xiswā > xiswa -Sā > -Să ᴱ√HISI > ᴱQ. hiswa ✧ QL/40
xosmā > xosma -Sā > -Să ᴱ√HOSO > ᴱQ. horma ✧ QL/41
xourā > xoura -Sā > -Să ᴱ✶χou̯-ră > ᴱQ. haura ✧ GL/49
xulkʷā > xulkʷa -Sā > -Să ᴱ√HULU > ᴱQ. hulqa ✧ QL/41
xundā > xunda -Sā > -Să ᴱ√HUNU > ᴱQ. hunda ✧ QL/41
ɸajkā > ɸajka -Sā > -Să ᴱ√FAYA > ᴱQ. faika ✧ QL/37
ɸalkā > ɸalka -Sā > -Să ᴱ√FALA > ᴱQ. falka ✧ QL/37
ɸamβā > ɸamβa -Sā > -Să ᴱ√FAɃA > ᴱQ. famba ✧ QL/36
ɸansā > ɸansa -Sā > -Să ᴱ√FANA > ᴱQ. fansa ✧ QL/37
ɸawstā > ɸawsta -Sā > -Să ᴱ√FAWA > ᴱQ. fausta ✧ QL/37
ɸaβkā > ɸaβka -Sā > -Să ᴱ√FAɃA > ᴱQ. fauka ✧ QL/37
ɸeŋkʷā > ɸeŋkʷa -Sā > -Să ᴱ√FEŊE > ᴱQ. fenqa ✧ QL/38
ɸilmā > ɸilma -Sā > -Să ᴱ√FILI > ᴱQ. filma ✧ QL/38
ɸilwā > ɸilwa -Sā > -Să ᴱ√FILI > ᴱQ. filwa ✧ QL/38
ɸiŋgʷā > ɸiŋgʷa -Sā > -Să ᴱ√FIŊI > ᴱQ. fingwa ✧ QL/38
ɸinwā > ɸinwa -Sā > -Să ᴱ√FINI > ᴱQ. finwa ✧ QL/38
ɸoɣā > ɸoɣa -Sā > -Să ᴱ√FOƷO > ᴱQ. foa ✧ QL/38
ɸoɣinā > ɸoɣina -Sā > -Să ᴱ√FOƷO > ᴱQ. foina ✧ QL/38
ɸoxā > ɸoxa -Sā > -Să ᴱ√foχo > ᴱQ. foa ✧ GL/36
βaðʲmā > βaðʲma -Sā > -Să ᴱ√VAẎA > ᴱQ. vaima ✧ QL/100
βaðʲtʲā > βaðʲtʲa -Sā > -Să ᴱ√VAẎA > ᴱQ. Vaitya ✧ QL/100
βajmā > βajma -Sā > -Să ᴱ√VAYA > ᴱQ. vaima ✧ LT1A/Vai
βajnā > βajna -Sā > -Să ᴱ√VAYA > ᴱQ. vaina ✧ LT1A/Vai
βanwā > βanwa -Sā > -Să ᴱ√VAHA > ᴱQ. vanwa ✧ QL/99
βārā > βāra -Sā > -Să ᴱ√VARA > ᴱQ. vāra ✧ QL/100
βarjā > βarja -Sā > -Să ᴱ√VARA > ᴱQ. varya ✧ QL/100
βaskā > βaska -Sā > -Să ᴱ√VASA > ᴱQ. vaska ✧ QL/100
βastā > βasta -Sā > -Să ᴱ√VAHA > ᴱQ. vasta- ✧ QL/99
βaxā > βaxa -Sā > -Să ᴱ√VAHA > ᴱQ. vā² ✧ QL/99
βeðtā > βeðta -Sā > -Să ᴱ√VEŘE > ᴱQ. vesta ✧ QL/101
βelkā > βelka -Sā > -Să ᴱ√melek/mbelek/belek > ᴱQ. velka ✧ GL/22
βentā > βenta -Sā > -Să ᴱ√VETE > ᴱQ. venta ✧ QL/101
βiksā > βiksa -Sā > -Să ᴱ√VIKI > ᴱQ. viksa ✧ QL/101
βilinā > βilina -Sā > -Să ᴱ√VILI > ᴱQ. vilina ✧ QL/101
βilnā > βilna -Sā > -Să ᴱ√VILI > ᴱQ. Vilya ✧ QL/101
βḹdā > βḹda -Sā > -Să ᴱ√VḶŘḶ > ᴱQ. valda ✧ QL/102
βḹkā > βḹka -Sā > -Să ᴱ√VḶKḶ > ᴱQ. valka ✧ QL/101
βṝðā > βṝða -Sā > -Să ᴱ✶vṝđa > ᴱQ. Varda ✧ QL/102
βṛkā > βṛka -Sā > -Să ᴱ√VṚKṚ > ᴱQ. varka ✧ QL/102
βṛkʷā > βṛkʷa -Sā > -Să ᴱ√VṚKṚ > ᴱQ. varqa ✧ QL/102
βṛtā > βṛta -Sā > -Să ᴱ√vṛt- > ᴱQ. varta ✧ QL/102
aikassē > aikasse -Sē > -Sĕ ᴱ✶aikasse > ᴱQ. aikasse ✧ GL/17
ajē > aje -Sē > -Sĕ ᴱ√AY̯A > ᴱQ. áye ✧ QL/34
ajrē > ajre -Sē > -Sĕ ᴱ√AY̯A > ᴱQ. aire ✧ QL/34
ajwē > ajwe -Sē > -Sĕ ᴱ√aı̯² > ᴱQ. aiwe ✧ GL/17
amuntē > amunte -Sē > -Sĕ ᴱ√AM(U) > ᴱQ. amunte ✧ QL/30
aŋaðʲassē > aŋaðʲasse -Sē > -Sĕ ᴱ√NAẎA > ᴱQ. angayasse ✧ QL/34
aŋaðʲassē > aŋaðʲasse -Sē > -Sĕ ᴱ√NAẎA > ᴱQ. angayasse ✧ QL/81
aŋaðʲsinē > aŋaðʲsine -Sē > -Sĕ ᴱ√NAẎA > ᴱQ. angaisine ✧ QL/34
anariē > anarie -Sē > -Sĕ ᴱ√ANA > ᴱQ. anarie ✧ QL/31
aŋaθʲassē > aŋaθʲasse -Sē > -Sĕ ᴱ√ŊAH͡YA > ᴱQ. angayasse ✧ QL/65
apaðʲrē > apaðʲre -Sē > -Sĕ ᴱ√paẏa > ᴱQ. apaire ✧ QL/34
awsiē > awsie -Sē > -Sĕ ᴱ√AW̯A > ᴱQ. ausie ✧ QL/33
awtē > awte -Sē > -Sĕ ᴱ√AW̯A > autē- > ᴱQ. aute ✧ QL/33
aβandē > aβande -Sē > -Sĕ ᴱ√AVA > ᴱQ. avande ✧ QL/33
bulmē > bulme -Sē > -Sĕ ᴱ√PULU > ᴱQ. pulme ✧ QL/75
daðʲormē > daðʲorme -Sē > -Sĕ ᴱ√TAʕA > ᴱQ. tayorme ✧ QL/87
daxormē > daxorme -Sē > -Sĕ ᴱ√TAHA > tahorme > taorme > ᴱQ. torme ✧ QL/87
ðʲallē > ðʲalle -Sē > -Sĕ ᴱ√ẎALA > ᴱQ. yalle ✧ QL/105
dʲeðē > dʲeðe -Sē > -Sĕ ᴱ√DYEÐE > ᴱQ. ’yere ✧ QL/105
dʲejē > dʲeje -Sē > -Sĕ ᴱ✶dyeye > ᴱQ. die ✧ QL/105
ekki > ekke -Sē > -Sĕ ᴱ√EKE > ᴱQ. ekke ✧ QL/35
endē > ende -Sē > -Sĕ ᴱ√ENE² > ᴱQ. ende ✧ QL/35
enē > ene -Sē > -Sĕ ᴱ√E > ᴱQ. ene ✧ QL/34
ewlē > ewle -Sē > -Sĕ ‽ᴱ√EWE > ᴱQ. eule ✧ QL/36
galainē > galaine -Sē > -Sĕ ᴱ√KALA > ᴱQ. kalaine ✧ QL/44
gālē > gāle -Sē > -Sĕ ᴱ√KALA > ᴱQ. kále ✧ QL/44
gallē > galle -Sē > -Sĕ ᴱ√KALA > ᴱQ. kalle ✧ QL/44
gwindē > gwinde -Sē > -Sĕ ᴱ√QIMI > ᴱQ. (i) qinde ✧ QL/77
gʷassalē > gʷassale -Sē > -Sĕ ᴱ√GWASA > ᴱQ. ’wassale ✧ QL/103
gʷegiē > gʷegie -Sē > -Sĕ ᴱ✶gu̯eg- > ᴱQ. wie ✧ GL/44
gʷelbē > gʷelbe -Sē > -Sĕ ᴱ√GWELE > ᴱQ. ’welbe ✧ QL/103
gʷelwē > gʷelwe -Sē > -Sĕ ᴱ√GWELE > ᴱQ. ’welwe ✧ QL/103
gʷemβē > gʷemβe -Sē > -Sĕ ᴱ√GWEVE > ᴱQ. ’wembe ✧ QL/103
gʷentē > gʷente -Sē > -Sĕ ᴱ√gwed² > ᴱQ. wente ✧ GL/46
gʷiðtē > gʷiðte -Sē > -Sĕ ᴱ√GWIÐI > ᴱQ. ’wiste ✧ QL/103
gʷimpelē > gʷimpele -Sē > -Sĕ ᴱ√GWIMI > ᴱQ. ’wimpele ✧ QL/104
gʷinðelē > gʷinðele -Sē > -Sĕ ᴱ√GWIÐI > ᴱQ. ’windele ✧ QL/103
gʷintelē > gʷintele -Sē > -Sĕ ᴱ√GWINI > ᴱQ. ’wintele ✧ QL/104
ɣolwē > ɣolwe -Sē > -Sĕ ᴱ✶ʒolwé: > ᴱQ. olwe ✧ PE13/145
ɣolwē > ɣolwe -Sē > -Sĕ ᴱ✶ʒolwē > ᴱQ. holwe ✧ PE13/162
ɣuŋwē > ɣuŋwe -Sē > -Sĕ ᴱ√GUŊU > ᴱQ. ungwe ✧ QL/98
iluē > ilue -Sē > -Sĕ ᴱ√ILU > ᴱQ. ilwe ✧ QL/42
imbē > imbe -Sē > -Sĕ ‽ᴱ√IɃI > ᴱQ. imbe ✧ QL/41
īnē > īne -Sē > -Sĕ ᴱ√I > ᴱQ. íne ✧ QL/41
issē > isse -Sē > -Sĕ ᴱ√ISI¹ > ᴱQ. isse ✧ QL/43
itsē > itse -Sē > -Sĕ ᴱ√ITI > ᴱQ. itse ✧ QL/43
jaksē > jakse -Sē > -Sĕ ᴱ✶ı̯aksĕ > ᴱQ. yakse ✧ GL/37
jolmē > jolme -Sē > -Sĕ ᴱ√Y̯OLO > ᴱQ. yolme ✧ QL/106
kaɣʷrē > kaɣʷre -Sē > -Sĕ ᴱ√KAẆA > ᴱQ. kaure ✧ QL/45
kajmē > kajme -Sē > -Sĕ ᴱ√KAYA > ᴱQ. kaime ✧ QL/46
kalendē > kalende -Sē > -Sĕ ᴱ√KALA > ᴱQ. kalende ✧ QL/44
kaβnē > kaβne -Sē > -Sĕ ᴱ√KAV > ᴱQ. kaune ✧ PME/45
kaβnē > kaβne -Sē > -Sĕ ᴱ√KAVA > ᴱQ. kaune ✧ QL/45
kerē > kere -Sē > -Sĕ ᴱ√KERE > ᴱQ. kere ✧ QL/46
kiðmē > kiðme -Sē > -Sĕ ᴱ√KIŘI > ᴱQ. kirme ✧ QL/47
kilmē > kilme -Sē > -Sĕ ᴱ√KILI > ᴱQ. kilme ✧ QL/46
kṇtelē > kṇtele -Sē > -Sĕ ᴱ√KᴬNTᴬN > ᴱQ. kantele ✧ QL/45
koðʲlē > koðʲle -Sē > -Sĕ ᴱ✶koile > ᴱQ. koile ✧ PE13/141
koðʲlē > koðʲle -Sē > -Sĕ ᴱ√KOẎO > ᴱQ. koire ✧ QL/48
kolmē > kolme -Sē > -Sĕ ᴱ√KOLO > ᴱQ. kolme ✧ QL/47
kolukē > koluke -Sē > -Sĕ ᴱ√KOLO¹ > ᴱQ. koluke ✧ QL/47
kornē > korne -Sē > -Sĕ ᴱ√KORO² > ᴱQ. korne ✧ QL/48
koxlē > koxle -Sē > -Sĕ ᴱ√KOHO > ᴱQ. kōle ✧ QL/47
kṛpalē > kṛpale -Sē > -Sĕ ᴱ√KᴬRPᴬR > ᴱQ. karpale ✧ QL/45
kuβnē > kuβne -Sē > -Sĕ ᴱ√kuv > ᴱQ. kūne ✧ PME/49
kuβnē > kuβne -Sē > -Sĕ ᴱ√KUVU > ᴱQ. kūne ✧ QL/49
kʷalmē > kʷalme -Sē > -Sĕ ᴱ√QALA > ᴱQ. qalme ✧ QL/76
kʷalumē > kʷalume -Sē > -Sĕ ᴱ√QALA > ᴱQ. †qalume ✧ QL/76
kʷamē > kʷame -Sē > -Sĕ ᴱ√QAMA > ᴱQ. qāme ✧ QL/76
kʷelmē > kʷelme -Sē > -Sĕ ᴱ√QELE > ᴱQ. qelme ✧ QL/76
kʷiðmē > kʷiðme -Sē > -Sĕ ᴱ√QIŘI > ᴱQ. ‽qirme ✧ QL/77
kʷilē > kʷile -Sē > -Sĕ ᴱ√QILI¹ > ᴱQ. qile ✧ QL/77
kʷiltassē > kʷiltasse -Sē > -Sĕ ᴱ√QILI¹ > ᴱQ. qiltasse ✧ QL/77
kʷinē > kʷine -Sē > -Sĕ ᴱ√QINI > ᴱQ. qīne ✧ QL/77
kʷḷðē > kʷḷðe -Sē > -Sĕ ᴱ√QḶŘḶ > ᴱQ. qilde ✧ QL/78
kʷoðsē > kʷoðse -Sē > -Sĕ ᴱ√QOŘO > ᴱQ. qosse ✧ QL/78
laðʲrē > laðʲre -Sē > -Sĕ ᴱ√laẏa > ᴱQ. laire ✧ PME/52
laðʲrē > laðʲre -Sē > -Sĕ ᴱ√LAẎA > ᴱQ. laire ✧ QL/52
lamβē > lamβe -Sē > -Sĕ ᴱ√LAVA > ᴱQ. lambe ✧ QL/52
lawlē > lawle -Sē > -Sĕ ᴱ√LAWA > ᴱQ. laule ✧ QL/52
lawstē > lawste -Sē > -Sĕ ᴱ√LAWA > ᴱQ. lauste ✧ QL/52
lewɣʷē > leɣʷme -Sē > -Sĕ ᴱ√LEẆE > ᴱQ. leume ✧ QL/53
lejē > leje -Sē > -Sĕ ᴱ✶leyé > ᴱQ. lie ✧ PE13/148
lempē > lempe -Sē > -Sĕ ᴱ√LEPE > ᴱQ. lempe ✧ QL/53
leptilē > leptile -Sē > -Sĕ ᴱ√LEPE > ᴱQ. lepsilẹ ✧ QL/53
liē > lie -Sē > -Sĕ ᴱ√ > ᴱQ. lie ✧ QL/53
lijantē > lijante -Sē > -Sĕ ᴱ√LI+ya > ᴱQ. liante ✧ QL/53
lijnē > lijne -Sē > -Sĕ ᴱ√LI+ya > ᴱQ. līnẹ ✧ QL/53
limbē > limbe -Sē > -Sĕ ᴱ√ > ᴱQ. limbe ✧ QL/53
limpē > limpe -Sē > -Sĕ ᴱ√LIPI > ᴱQ. limpe ✧ QL/54
liŋkʷē > liŋkʷe -Sē > -Sĕ ᴱ√LIQI > ᴱQ. linqe ✧ QL/54
liptē > lipte -Sē > -Sĕ ᴱ√LIPI > ᴱQ. lipte ✧ QL/54
līsē > līse -Sē > -Sĕ ᴱ√LISI > ᴱQ. līse ✧ QL/55
ḷkē > ḷke -Sē > -Sĕ ᴱ√(I)ḶK > ᴱQ. ilke ✧ QL/42
loɣtē > loɣte -Sē > -Sĕ ᴱ√LO’O > ᴱQ. lōte ✧ QL/55
lojmē > lojme -Sē > -Sĕ ᴱ√LOY̯O > ᴱQ. loime ✧ QL/56
loumē > loume -Sē > -Sĕ ᴱ✶Lou̯m > Laum > ᴱQ. laume ✧ QL/51
lūkē > lūke -Sē > -Sĕ ᴱ√LUKU > ᴱQ. lūke ✧ QL/56
luxndē > luxnde -Sē > -Sĕ ᴱ√LUHU > ᴱQ. lunde ✧ QL/56
maksē > makse -Sē > -Sĕ ᴱ√MAKA² > ᴱQ. makse ✧ QL/58
mallē > malle -Sē > -Sĕ ᴱ√MALA¹ > ᴱQ. ‽malle ✧ QL/58
mandē > mande -Sē > -Sĕ ᴱ√MANA > ᴱQ. mande ✧ QL/58
maŋgē > maŋge -Sē > -Sĕ ᴱ√MANGA > ᴱQ. mange² ✧ QL/59
mantiē > mantie -Sē > -Sĕ ᴱ✶mat- > ᴱQ. mansie ✧ PE14/58
mantjē > mantje -Sē > -Sĕ ᴱ✶mat- > ᴱQ. mantye ✧ PE14/58
maptalē > maptale -Sē > -Sĕ ᴱ√MAPA > ᴱQ. maptale ✧ QL/59
matī > mati -Sē > -Sĕ ᴱ✶matī > ᴱQ. matsi ✧ PE14/70
maθkē > maθke -Sē > -Sĕ ᴱ√MASA¹ > ᴱQ. maske ✧ QL/59
mawlē > mawle -Sē > -Sĕ ᴱ√MAWA > ᴱQ. maule ✧ QL/60
mektē > mekte -Sē > -Sĕ ᴱ√MEKE > ᴱQ. mekte ✧ QL/60
mentē > mente -Sē > -Sĕ ‽ᴱ√MEME > ᴱQ. mente ✧ QL/61
mikʷē > mikʷe -Sē > -Sĕ ᴱ√MIQI > ᴱQ. miqe ✧ QL/61
mimbē > mimbe -Sē > -Sĕ ᴱ√MIMI > ᴱQ. mimbe ✧ QL/61
miŋkʷē > miŋkʷe -Sē > -Sĕ ᴱ√MĪ¹ > ᴱQ. minqe ✧ QL/61
mirmirē > mirmire -Sē > -Sĕ ᴱ√MIRI > [mirm]ire > ᴱQ. mirmile ✧ QL/61
mirtʲinē > mirtʲine -Sē > -Sĕ ᴱ√MIRI > ᴱQ. mirtine ✧ QL/61
murmē > murme -Sē > -Sĕ ᴱ√MURU > ᴱQ. murme ✧ QL/63
mẓðē > mẓðe -Sē > -Sĕ ᴱ✶mẓđē > ᴱQ. mirde ✧ PE12/14
naliē > nalie -Sē > -Sĕ ᴱ√NALA > ᴱQ. nalie ✧ QL/64
nāsē > nāse -Sē > -Sĕ ᴱ√NASA > ᴱQ. nāse ✧ QL/64
nāβē > nāβe -Sē > -Sĕ ᴱ√NAVA > ᴱQ. nāve ✧ QL/64
ndoðnē > ndoðne -Sē > -Sĕ ‽ᴱ√NOŘO > ᴱQ. norne ✧ QL/67
ndoldarē > ndoldare -Sē > -Sĕ ᴱ√NDOLO > ᴱQ. noldare ✧ QL/65
ndōrē > ndōre -Sē > -Sĕ ᴱ✶ndŏre > ᴱQ. nōre ✧ PE13/161
nēgittē > nēgitte -Sē > -Sĕ ᴱ✶nēgittĕ > ᴱQ. neite ✧ GL/60
neldē > nelde -Sē > -Sĕ ᴱ√NELE > ᴱQ. ‽nelde ✧ QL/65
nessē > nesse -Sē > -Sĕ ᴱ√NESE > ᴱQ. nesse ✧ QL/66
nextē > nexte -Sē > -Sĕ ᴱ√NEHE > ᴱQ. nekte ✧ QL/65
nḹðlē > nḹðle -Sē > -Sĕ ᴱ✶nḷdle > ᴱQ. nalle ✧ QL/66
noldarē > noldare -Sē > -Sĕ ᴱQ. ŇOLDO > ᴱQ. noldare ✧ QL/67
ŋōlemē > ŋōleme -Sē > -Sĕ ᴱ√ŇOLO > ᴱQ. nōleme ✧ QL/67
nolmē > nolme -Sē > -Sĕ ᴱ√NOLO > ᴱQ. nolme ✧ QL/67
nossē > nosse -Sē > -Sĕ ᴱ√ > ᴱQ. nosse ✧ QL/66
noswē > noswe -Sē > -Sĕ ᴱ√NOSO > ᴱQ. noswe ✧ QL/67
nōtē > nōte -Sē > -Sĕ ᴱ√NOTO > ᴱQ. nōte ✧ QL/67
nṝgwē > nṝgwe -Sē > -Sĕ ᴱ✶nr:gwé > ᴱQ. narwe ✧ PE13/150
nṛkʷelē > nṛkʷele -Sē > -Sĕ ᴱ√NṚQṚ > ᴱQ. narqele ✧ QL/68
nṛθilē > nṛθile -Sē > -Sĕ ᴱ√NṚŘṚ > ᴱQ. nardile ✧ QL/68
nṛθwē > nṛθwe -Sē > -Sĕ ᴱ√NṚŘṚ > ᴱQ. narwe ✧ QL/68
nustē > nuste -Sē > -Sĕ ᴱ√NUSU > ᴱQ. nuste ✧ QL/68
nuxmē > nuxme -Sē > -Sĕ ᴱ√NUHU > ᴱQ. nūme ✧ QL/68
nuɸtē > nuɸte -Sē > -Sĕ ᴱ√NUFU > ᴱQ. nupte ✧ QL/68
nʲēnʲē > nʲēnʲe -Sē > -Sĕ ᴱ√NYEHE > ᴱQ. nyenye ✧ QL/69
nʲexiē > nʲexie -Sē > -Sĕ ᴱ✶nı̯eχie > ᴱQ. nie ✧ GL/60
nʲexiē > nʲexie -Sē > -Sĕ ᴱ✶nyeχie > ᴱQ. nie ✧ QL/68
ōðē > ōðe -Sē > -Sĕ ᴱ√OŘO > ᴱQ. ōre ✧ QL/70
ōðomē > ōðome -Sē > -Sĕ ᴱ√OŘO > ᴱQ. Orome ✧ QL/71
ōðontē > ōðonte -Sē > -Sĕ ᴱ√OŘO > ᴱQ. oronte ✧ QL/70
oðʲnē > oðʲne -Sē > -Sĕ ᴱ√OẎO > ᴱQ. oine ✧ QL/71
ojsē > ojse -Sē > -Sĕ ᴱ√OYO > ᴱQ. oise ✧ QL/71
oldē > olde -Sē > -Sĕ ᴱ√OLO² > ᴱQ. olde ✧ QL/69
olē > ole -Sē > -Sĕ ᴱ√OLO¹ > ᴱQ. ole ✧ QL/69
ōlemē > ōleme -Sē > -Sĕ ᴱ√OLO¹ > ᴱQ. ōleme ✧ QL/69
olmē > olme -Sē > -Sĕ ᴱ√OLO¹ > ᴱQ. olme ✧ QL/69
oŋgwē > oŋgwe -Sē > -Sĕ ᴱ√ONGO > ᴱQ. ongwe ✧ QL/70
ormē > orme -Sē > -Sĕ ᴱ√ORO¹ > ᴱQ. orme ✧ QL/70
ornē > orne -Sē > -Sĕ ᴱ✶orne- > ᴱQ. orne ✧ PE13/164
oswē > oswe -Sē > -Sĕ ᴱ√OSO¹ > ᴱQ. oswe ✧ QL/71
otokē > otoke -Sē > -Sĕ ᴱ√OTO > ᴱQ. otoke ✧ QL/71
ouxē > ouxe -Sē > -Sĕ ᴱ✶ou̯χe > ᴱQ. ue ✧ QL/71
ouxē > ouxe -Sē > -Sĕ ᴱ✶OWO > ᴱQ. UE ✧ QL/97
paðʲmē > paðʲme -Sē > -Sĕ ᴱ√PAẎA > ᴱQ. paime ✧ QL/72
palassē > palasse -Sē > -Sĕ ᴱ√Palas > ᴱQ. palasse ✧ QL/72
pellē > pelle -Sē > -Sĕ ᴱ√PELE¹ > ᴱQ. pelle ✧ QL/73
pīɣʷē > pīɣʷe -Sē > -Sĕ ᴱ√PIẆI > ᴱQ. pīwe ✧ QL/74
piɣʷlē > piɣʷle -Sē > -Sĕ ᴱ√PIẆI > ᴱQ. piule ✧ QL/74
pilwē > pilwe -Sē > -Sĕ ᴱ√PILI¹ > ᴱQ. pilwe ✧ QL/74
pirimbē > pirimbe -Sē > -Sĕ ᴱ✶p’rimbe > ᴱQ. pirimbe ✧ PE13/152
pirutē > pirute -Sē > -Sĕ ᴱ√PIRI > ᴱQ. pirute ✧ QL/74
pisjē > pisje -Sē > -Sĕ ᴱ✶pisye > ᴱQ. pihye ✧ PE13/147
pḷkʷē > pḷkʷe -Sē > -Sĕ ᴱ√PḶQḶ > ᴱQ. pulqe ✧ QL/74
pōmē > pōme -Sē > -Sĕ ᴱ√PO > ᴱQ. pōme ✧ QL/74
pusē > puse -Sē > -Sĕ ᴱ√PUSU > ᴱQ. puse ✧ QL/76
pusulpē > pusulpe -Sē > -Sĕ ᴱ√PUSU > ᴱQ. pusulpe ✧ QL/76
raɣʷmē > raɣʷme -Sē > -Sĕ ᴱ√RAẆA > ᴱQ. raume ✧ QL/79
raktē > rakte -Sē > -Sĕ ᴱ√RAKA > ᴱQ. rakte ✧ QL/78
rambē > rambe -Sē > -Sĕ ᴱ√RAMA > ᴱQ. rambe¹ ✧ QL/78
ramwē > ramwe -Sē > -Sĕ ᴱ√RAMA > ᴱQ. †ranwe ✧ QL/79
ramβē > ramβe -Sē > -Sĕ ᴱ√RAVA > ᴱQ. rambe² ✧ QL/79
raβstē > raβste -Sē > -Sĕ ᴱ√RAVA > ᴱQ. rauste ✧ QL/79
reðsē > reðse -Sē > -Sĕ ᴱ√reðe > ᴱQ. resse ✧ QL/79
ressē > resse -Sē > -Sĕ ᴱ√RESE > ᴱQ. resse ✧ QL/79
rimbē > rimbe -Sē > -Sĕ ᴱ√RIMI > ᴱQ. rimbe ✧ QL/80
riŋwē > riŋwe -Sē > -Sĕ ᴱ√RIŊI > ᴱQ. ringwe ✧ QL/80
rīpē > rīpe -Sē > -Sĕ ᴱ√RIPI > ᴱQ. rīpe ✧ QL/80
rōtelē > rōtele -Sē > -Sĕ ᴱ√ROTO > ᴱQ. rōtele ✧ QL/80
rotsē > rotse -Sē > -Sĕ ᴱ√ROTO > ᴱQ. rotse ✧ QL/80
ruɣē > ruɣe -Sē > -Sĕ ᴱ√RU’U > ᴱQ. rue ✧ QL/80
saɣʷlē > saɣʷle -Sē > -Sĕ ᴱ√SAẆA > ᴱQ. saule ✧ QL/82
salambē > salambe -Sē > -Sĕ ᴱ√SALA > ᴱQ. salambe ✧ QL/81
salmē > salme -Sē > -Sĕ ᴱ√SALA > ᴱQ. salme ✧ QL/81
salumbē > salumbe -Sē > -Sĕ ᴱ√SALA > ᴱQ. salumbe ✧ QL/81
sambē > sambe -Sē > -Sĕ ᴱ√SAMA > ᴱQ. sambe ✧ QL/81
sampē > sampe -Sē > -Sĕ ᴱ√SAPA > ᴱQ. sampe ✧ QL/82
sawkē > sawke -Sē > -Sĕ ᴱ√SAW̯A > ᴱQ. sauke ✧ QL/82
sestē > seste -Sē > -Sĕ ᴱ√ > ᴱQ. (a)seste ✧ QL/82
sīðē > sīðe -Sē > -Sĕ ᴱ√SIŘI > ᴱQ. sīre ✧ QL/84
silē > sile -Sē > -Sĕ ᴱ√SILI > ᴱQ. sile ✧ QL/83
silkʷē > silkʷe -Sē > -Sĕ ᴱ√SILI > ᴱQ. ‽silqe ✧ QL/83
siripē > siripe -Sē > -Sĕ ᴱ√SIRIP > ᴱQ. sirpe ✧ QL/84
ṣkʷē > ṣkʷe -Sē > -Sĕ ‽ᴱ√ṢQṢ > ᴱQ. USQE ✧ QL/98
sḷkʷē > sḷkʷe -Sē > -Sĕ ᴱ√SḶKḶ² > ᴱQ. silqe ✧ QL/86
solmē > solme -Sē > -Sĕ ᴱ√SOLO > ᴱQ. solme ✧ QL/85
sowilē > sowile -Sē > -Sĕ ᴱ√SOW̯O > ᴱQ. soile ✧ QL/86
soβnē > soβne -Sē > -Sĕ ᴱ√SOVO > ᴱQ. saune ✧ QL/86
sṣtē > sṣte -Sē > -Sĕ ᴱ✶sṣtē > ᴱQ. siste ✧ PE12/14
sūkē > sūke -Sē > -Sĕ ᴱ√SUKU > ᴱQ. sūke ✧ QL/86
sūlē > sūle -Sē > -Sĕ ᴱ√SULU > ᴱQ. sūle ✧ QL/87
suŋkʷē > suŋkʷe -Sē > -Sĕ ᴱ√SUQU > ᴱQ. sunqe ✧ QL/87
suxjē > suxje -Sē > -Sĕ ᴱ√SUHU > ᴱQ. †sūye ✧ QL/86
suxlimē > suxlime -Sē > -Sĕ ᴱ√SUHU > ᴱQ. sūlime ✧ QL/86
suxnē > suxne -Sē > -Sĕ ᴱ√SUHU > ᴱQ. sūne ✧ QL/86
taðassē > taðasse -Sē > -Sĕ ᴱ√TAÐA > ᴱQ. tarasse ✧ QL/87
tailkʷē > tailkʷe -Sē > -Sĕ ᴱ✶taı̯lkwē > ᴱQ. talqe ✧ GL/25
talantē > talante -Sē > -Sĕ ᴱ√TALA > ᴱQ. talante ✧ QL/88
talmē > talme -Sē > -Sĕ ᴱ√TALA > ᴱQ. talme ✧ QL/88
taŋgē > taŋge -Sē > -Sĕ ᴱ√TAŊA > ᴱQ. tange ✧ QL/89
tarwē > tarwe -Sē > -Sĕ ᴱ√TARA¹ > ᴱQ. tarwe ✧ QL/89
tastē > taste -Sē > -Sĕ ᴱ√TASA > ᴱQ. taste ✧ QL/89
tawlē > tawle -Sē > -Sĕ ᴱ√TAW̯A > ᴱQ. taule ✧ QL/90
taximē > taxime -Sē > -Sĕ ᴱ√TAHA > ᴱQ. Taime ✧ QL/88
taβlē > taβle -Sē > -Sĕ ᴱ√TAVA > ᴱQ. taule ✧ QL/90
teðtē > teðte -Sē > -Sĕ ᴱ√TEŘE > ᴱQ. teste ✧ QL/91
telekʷē > telekʷe -Sē > -Sĕ ᴱ✶kelekwé > ᴱQ. telqe ✧ PE13/140
telepē > telepe -Sē > -Sĕ ᴱ✶t’lépe > ᴱQ. telpe ✧ PE13/154
telepē > telepe -Sē > -Sĕ ᴱ✶t’lḗpe > ᴱQ. telpe ✧ PE13/154
telumbē > telumbe -Sē > -Sĕ ᴱ√TELE > ᴱQ. telumbe ✧ QL/90
temɸē > temɸe -Sē > -Sĕ ᴱ√TEFE > ᴱQ. tempe ✧ QL/90
teŋwē > teŋwe -Sē > -Sĕ ᴱ√TEŊE > ᴱQ. tengwe ✧ QL/91
tetelassē > tetelasse -Sē > -Sĕ ᴱ✶tet’l-asse > ᴱQ. teltasse ✧ GL/70
tetsē > tetse -Sē > -Sĕ ᴱ√TETE > ᴱQ. tetse ✧ QL/92
tettelē > tettele -Sē > -Sĕ ᴱ√TETE > ᴱQ. tettele ✧ QL/92
texiē > texie -Sē > -Sĕ ᴱ✶teχiḗ > tēye > tĕ́hie > ᴱQ. tī̆e ✧ PE12/8
texsē > texse -Sē > -Sĕ ᴱ√tehe > ᴱQ. tekse ✧ PE15/69
teɸiē > teɸie -Sē > -Sĕ ᴱ√TEFE > ᴱQ. tēvie ✧ QL/90
tildē > tilde -Sē > -Sĕ ᴱ√TILI² > ᴱQ. tilde ✧ QL/92
tillē > tille -Sē > -Sĕ ᴱ√TILI² > ᴱQ. tille ✧ QL/92
tilwē > tilwe -Sē > -Sĕ ᴱ√TILI¹ > ᴱQ. tilwe ✧ QL/92
timpē > timpe -Sē > -Sĕ ᴱ√TIPI > ᴱQ. timpe ✧ QL/92
timpinē > timpine -Sē > -Sĕ ᴱ√TIPI > ᴱQ. timpine ✧ QL/92
tinwē > tinwe -Sē > -Sĕ ᴱ√TINI > ᴱQ. tinwe ✧ QL/92
tirnē > tirne -Sē > -Sĕ ᴱ√TIRI > ᴱQ. tirne ✧ QL/93
tōlē > tōle -Sē > -Sĕ ᴱ√TOLO > ᴱQ. tōle ✧ QL/94
tuðturē > tuðture -Sē > -Sĕ ᴱ√TUŘU > ᴱQ. tusture ✧ QL/96
tuðʲlē > tuðʲle -Sē > -Sĕ ᴱ√TUẎU > ᴱQ. tuile ✧ QL/96
tulwē > tulwe -Sē > -Sĕ ᴱ√TULU > ᴱQ. tulwe ✧ QL/95
tumbē > tumbe -Sē > -Sĕ ᴱ√TUMU¹ > ᴱQ. tumbe ✧ QL/95
tūrē > tūre -Sē > -Sĕ ᴱ√TURU > ᴱQ. tūre ✧ QL/95
θexŋē > θexŋe -Sē > -Sĕ ᴱ√SEHE > ᴱQ. senge ✧ QL/82
θextē > θexte -Sē > -Sĕ ᴱ√SEHE > ᴱQ. sehte ✧ QL/82
θṇkē > θṇke -Sē > -Sĕ ᴱ√þṇkṇ > ᴱQ. sanke ✧ QL/85
tʲetsē > tʲetse -Sē > -Sĕ ᴱ√TYETE > ᴱQ. tyetse ✧ QL/50
tʲulussē > tʲulusse -Sē > -Sĕ ᴱ√TYULU > ᴱQ. tyulusse ✧ QL/50
ulmē > ulme -Sē > -Sĕ ᴱ√ULU > ᴱQ. ulme ✧ QL/97
umbē > umbe -Sē > -Sĕ ᴱ√Ū¹ > ᴱQ. umbe ✧ QL/96
uswē > uswe -Sē > -Sĕ ᴱ√USU¹ > ᴱQ. uswe ✧ QL/98
wijē > wije -Sē > -Sĕ ᴱ✶wiı̯ḗ > ᴱQ. vie ✧ PE13/162
xatsē > xatse -Sē > -Sĕ ᴱ√HATA > ᴱQ. hatse ✧ QL/39
xelkē > xelke -Sē > -Sĕ ᴱ√HELE > ᴱQ. helke ✧ QL/39
xērē > xēre -Sē > -Sĕ ᴱ√HERE > ᴱQ. hēre ✧ QL/40
xilθē > xilθe -Sē > -Sĕ ᴱ✶χilþē > ᴱQ. hilde ✧ GL/49
xīsē > xīse -Sē > -Sĕ ᴱ√HISI > ᴱQ. híse ✧ QL/40
xolālē > xolāle -Sē > -Sĕ ᴱ√HO > ᴱQ. holále ✧ QL/40
xollē > xolle -Sē > -Sĕ ᴱ√HO > ᴱQ. holle ✧ QL/40
xossē > xosse -Sē > -Sĕ ᴱ√HOSO > ᴱQ. hosse ✧ QL/41
ɸanōrē > ɸanōre -Sē > -Sĕ ᴱ√FANA > ᴱQ. fanōre ✧ QL/37
ɸanwē > ɸanwe -Sē > -Sĕ ᴱ√FANA > ᴱQ. fanwe ✧ QL/37
ɸilkʷē > ɸilkʷe -Sē > -Sĕ ᴱ√FILI > ᴱQ. filqe ✧ QL/38
ɸiniē > ɸinie -Sē > -Sĕ ᴱ√FINI > ᴱQ. finië ✧ LT1A/Finwë
ɸoɣlē > ɸoɣle -Sē > -Sĕ ᴱ√FOƷO > ᴱQ. fôle ✧ QL/38
ɸūmē > ɸūme -Sē > -Sĕ ᴱ√FUMU > ᴱQ. fūme ✧ QL/39
βaðʲlē > βaðʲle -Sē > -Sĕ ᴱ√VAẎA > ᴱQ. vaile ✧ QL/100
βaðʲnē > βaðʲne -Sē > -Sĕ ᴱ√VAẎA > ᴱQ. vaine ✧ QL/100
βaksē > βakse -Sē > -Sĕ ᴱ√VAKA > ᴱQ. vakse ✧ QL/99
βandē > βande -Sē > -Sĕ ᴱ√VAHA > ᴱQ. vande ✧ QL/99
βandē > βande -Sē > -Sĕ ᴱ√VANA > ᴱQ. vande ✧ QL/99
βarnē > βarne -Sē > -Sĕ ᴱ√VARA > ᴱQ. varne ✧ QL/100
βassalē > βassale -Sē > -Sĕ ᴱ√VASA > ᴱQ. vassale ✧ QL/100
βeðsē > βeðse -Sē > -Sĕ ᴱ√VEŘE > ᴱQ. †vesse ✧ QL/101
βeltē > βelte -Sē > -Sĕ ᴱ√VETE > ᴱQ. velte ✧ QL/101
βeluntē > βelunte -Sē > -Sĕ ᴱ√VELU > ᴱQ. velunte ✧ QL/100
βenē > βene -Sē > -Sĕ ᴱ√VENE > venē- > ᴱQ. vene ✧ QL/100
βeniē > βenie -Sē > -Sĕ ᴱ√VENE > ᴱQ. venie ✧ QL/100
βīkē > βīke -Sē > -Sĕ ᴱ√ > ᴱQ. vīke ✧ QL/101
βiktē > βikte -Sē > -Sĕ ᴱ√VIKI > ᴱQ. vikte ✧ QL/101
βīlē > βīle -Sē > -Sĕ ᴱ√VILI > ᴱQ. vīle ✧ QL/101
βornē > βorne -Sē > -Sĕ ᴱ√VORO > ᴱQ. vorne ✧ QL/102
βṝtʲanē > βṝtʲane -Sē > -Sĕ ᴱ√VṚT͡YṚ > ᴱQ. vartyane ✧ QL/102
ajnī > ajni -Sī > -Sĭ ᴱ√AY̯A > ᴱQ. aini ✧ QL/34
āmī > āmi -Sī > -Sĭ ᴱ√AMA > ᴱQ. âmi ✧ QL/30
atkʷī > atkʷi -Sī > -Sĭ ᴱ√ATA > ᴱQ. aqi ✧ QL/33
botī > boti -Sī > -Sĭ ᴱ√POT-I > ᴱQ. potsi ✧ QL/75
daxrī > daxri -Sī > -Sĭ ᴱ√TAHA > ᴱQ. tāri ✧ QL/87
eðusmānī > eðusmāni -Sī > -Sĭ ᴱ✶eruᶻmāni > ᴱQ. Erumāni ✧ QL/36
ɣirdī > ɣirdi -Sī > -Sĭ ᴱ✶ʒirdī > ᴱQ. hirdi ✧ PE13/161
imī > imi -Sī > -Sĭ ᴱ√IMI² > ᴱQ. imi ✧ QL/42
kemī > kemi -Sī > -Sĭ ᴱ√KEME > ᴱQ. kemi ✧ QL/46
lajtī > lajti -Sī > -Sĭ ᴱ√LAYA > ᴱQ. laisi ✧ LT1A/Tári-Laisi
lamnī > lamni -Sī > -Sĭ ᴱ✶labnai > lamnī > ᴱQ. lamni ✧ PE14/70
-lēnī > -lēni -Sī > -Sĭ ᴱ√LENE > ᴱQ. lēni ✧ QL/53
-lī > -li -Sī > -Sĭ ᴱ√ > ᴱQ. -li ✧ QL/53
lopsī > lopsi -Sī > -Sĭ ᴱ√LOPO > ᴱQ. lopsi ✧ QL/56
mauárdī > mauárdi -Sī > -Sĭ ᴱ✶mau̯ardī > ᴱQ. mawardi ✧ PE12/14
mṇtʲī > mṇtʲi -Sī > -Sĭ ᴱ√MṆT͡YṆ > ᴱQ. minti ✧ QL/62
mōrī > mōri -Sī > -Sĭ ᴱ√MORO > ᴱQ. mōri ✧ QL/62
ṇkʷī > ṇkʷi -Sī > -Sĭ ᴱ√(U)ṆQ(U)Ṇ² > ᴱQ. unqi ✧ QL/98
nṛθī > nṛθi -Sī > -Sĭ ᴱ√NṚŘṚ > ᴱQ. Nardi ✧ QL/68
nʲēnī > nʲēni -Sī > -Sĭ ᴱ√NYE(NE) > ᴱQ. nyēni ✧ QL/68
okʷī > okʷi -Sī > -Sĭ ‽ᴱ√OQO > ᴱQ. oqi ✧ QL/70
ollī > olli -Sī > -Sĭ ᴱ√OLO² > ᴱQ. olli ✧ QL/69
-pī > -pi -Sī > -Sĭ ᴱ√ > ᴱQ. -pi ✧ QL/73
rāβī > rāβi -Sī > -Sĭ ᴱ√RAVA > ᴱQ. Râvi ✧ QL/79
renðī > renði -Sī > -Sĭ ᴱ√reðe > ᴱQ. rendi ✧ QL/79
rimbī > rimbi -Sī > -Sĭ ᴱ√RINI > ᴱQ. rimbi ✧ QL/80
rinmī > rinmi -Sī > -Sĭ ᴱ√RINI > ᴱQ. rimni ✧ QL/80
sinðī > sinði -Sī > -Sĭ ᴱ√SIŘI > ᴱQ. sindi ✧ QL/84
suwī > suwi -Sī > -Sĭ ᴱ√SUẈU > ᴱQ. SUI ✧ QL/87
swnī > swni -Sī > -Sĭ ᴱ✶sw(ǝ)nī́ > ᴱQ. suni ✧ PE12/26
swnī > swni -Sī > -Sĭ ᴱ✶sẇǝnī́ > ᴱQ. suni ✧ QL/82
tolī > toli -Sī > -Sĭ ᴱ√TOLI > ᴱQ. toli ✧ QL/94
ulukwī > ulukwi -Sī > -Sĭ ᴱ√ULUKU > ᴱQ. ulqi ✧ QL/97
xaloitī > xaloiti -Sī > -Sĭ ᴱ√HALA > ᴱQ. haloisi ✧ QL/39
xerī > xeri -Sī > -Sĭ ᴱ√HERE > ᴱQ. heri ✧ QL/40
xilmī > xilmi -Sī > -Sĭ ᴱ√HIL > ᴱQ. hilmi ✧ QL/40
βeðī > βeði -Sī > -Sĭ ᴱ√VEŘE > ᴱQ. †veri ✧ QL/101
βītʲī > βītʲi -Sī > -Sĭ ᴱ√VIT͡YI > ᴱQ. vīsi- ✧ QL/101
βṛðnī > βṛðni -Sī > -Sĭ ᴱ✶vṛ̆đní > ᴱQ. varni ✧ QL/102
ajmō > ajmo -Sō > -Sŏ ᴱ√AY̯A > ᴱQ. aimo ✧ QL/34
almō > almo -Sō > -Sŏ ᴱ√ALA² > ᴱQ. almo ✧ QL/29
amṝtō > amṝto -Sō > -Sŏ ᴱ√mᵃrtᵃr > ᴱQ. Amarto ✧ QL/34
aŋaðʲnō > aŋaðʲno -Sō > -Sŏ ᴱ√NAẎA > ᴱQ. Angaino ✧ QL/34
bonðō > bonðo -Sō > -Sŏ ᴱ√BOÐO > ᴱQ. pondo ✧ QL/75
bulkō > bulko -Sō > -Sŏ ᴱ√PULU > ᴱQ. pulko ✧ QL/75
ðʲakkō > ðʲakko -Sō > -Sŏ ᴱ√Ẏak > ᴱQ. yakko ✧ QL/105
ɣondō > ɣondo -Sō > -Sŏ ᴱ√ONO¹ > ᴱQ. ondo ✧ QL/70
ɣʷaðtō > ɣʷaθto -Sō > -Sŏ ᴱ√ẆAÐA > ᴱQ. wasto ✧ QL/102
inðō > inðo -Sō > -Sŏ ᴱ√IŘI > ᴱQ. indo ✧ QL/43
jambō > jambo -Sō > -Sŏ ᴱ√Y̯AMA > ᴱQ. yambo ✧ QL/105
jandō > jando -Sō > -Sŏ ᴱ√YA > ᴱQ. yando ✧ QL/104
kamillō > kamillo -Sō > -Sŏ ‽ᴱ√KAMA² > ᴱQ. kamillo ✧ QL/44
kampō > kampo -Sō > -Sŏ ᴱ√KAPA > ᴱQ. Kampo ✧ QL/45
kamβō > kamβo -Sō > -Sŏ ᴱ√KAVA > ᴱQ. kambo ✧ QL/45
koxuō > koxuo -Sō > -Sŏ ᴱ√KOHO > koχuo > ᴱQ. kuo ✧ QL/47
kumpō > kumpo -Sō > -Sŏ ᴱ√KUMU > ᴱQ. kumpo ✧ QL/49
kumpō > kumpo -Sō > -Sŏ ᴱ√KUPU > ᴱQ. kumpo ✧ QL/49
kuptulō > kuptulo -Sō > -Sŏ ᴱ√KUPU > ᴱQ. kuptulo ✧ QL/49
kʷampō > kʷampo -Sō > -Sŏ ᴱ√QAPA > ᴱQ. qampo ✧ QL/76
laðʲtō > laðʲto -Sō > -Sŏ ᴱ√LAẎA > ᴱQ. laito ✧ QL/52
lumβō > lumβo -Sō > -Sŏ ᴱ√LUVU > ᴱQ. lumbo ✧ QL/57
lūtō > lūto -Sō > -Sŏ ᴱ√LUTU > ᴱQ. lūto ✧ QL/57
mauárdō > mauárdo -Sō > -Sŏ ᴱ√MAWA > ᴱQ. mavardo ✧ QL/60
mbaðtō > mbaðto -Sō > -Sŏ ᴱ√NGWAÐA > ᴱQ. masto ✧ QL/60
mṛtō > mṛto -Sō > -Sŏ ᴱ√MṚTṚ > ᴱQ. marto ✧ QL/63
mūkō > mūko -Sō > -Sŏ ᴱ√MUKU > ᴱQ. mūko ✧ QL/63
naβillō > naβillo -Sō > -Sŏ ᴱ√NAVA > ᴱQ. navillo ✧ QL/65
ndolmō > ndolmo -Sō > -Sŏ ᴱ√NDOLO > ᴱQ. nolmo ✧ QL/65
nenðō > nenðo -Sō > -Sŏ ᴱ√NEŘE > ᴱQ. nendo ✧ QL/66
nonnō > nonno -Sō > -Sŏ ᴱ√NŌ/NOWO‽/NONO‽ > ᴱQ. nonno ✧ QL/66
notsō > notso -Sō > -Sŏ ᴱ√NOTO > ᴱQ. notso ✧ QL/67
nowō > nowo -Sō > -Sŏ ᴱ√NŌ/NOWO‽/NONO‽ > ᴱQ. nuo ✧ QL/66
-ō > -o -Sō > -Sŏ ᴱ✶ō > ᴱQ. -o ✧ GG/10
ōðontō > ōðonto -Sō > -Sŏ ᴱ√OŘO > ᴱQ. oronto ✧ QL/70
oðtō > oðto -Sō > -Sŏ ᴱ√OŘO > ᴱQ. osto ✧ QL/71
orō > oro -Sō > -Sŏ ᴱ√ORO¹ > ᴱQ. oro ✧ QL/70
otsō > otso -Sō > -Sŏ ᴱ√OTO > ᴱQ. ‽otso ✧ QL/71
paðʲremō > paðʲremo -Sō > -Sŏ ᴱ√PAẎA > ᴱQ. pairemo ✧ QL/72
panō > pano -Sō > -Sŏ ᴱ√PANA > ᴱQ. pano ✧ QL/72
pelkō > pelko -Sō > -Sŏ ᴱ√PELE² > ᴱQ. pelko ✧ QL/73
peltō > pelto -Sō > -Sŏ ᴱ√PELE¹ > ᴱQ. pelto ✧ QL/73
pokō > poko -Sō > -Sŏ ᴱ√POKO > ᴱQ. poko ✧ QL/75
pumpō > pumpo -Sō > -Sŏ ᴱ√PUMU > ᴱQ. pumpo ✧ QL/75
riŋkō > riŋko -Sō > -Sŏ ᴱ√RINI > ᴱQ. rinko ✧ QL/80
saðʲpō > saðʲpo -Sō > -Sŏ ᴱ√saẏap- > ᴱQ. saipo ✧ PE12/26
saðʲpō > saðʲpo -Sō > -Sŏ ᴱ√SAYAPA > ᴱQ. saipo ✧ QL/82
sarnō > sarno -Sō > -Sŏ ᴱ√SARA > ᴱQ. sarno ✧ QL/82
silmō > silmo -Sō > -Sŏ ᴱ√SILI > ᴱQ. Silmo ✧ QL/83
taβnō > taβno -Sō > -Sŏ ᴱ√TAVA > ᴱQ. tauno ✧ QL/90
telimbō > telimbo -Sō > -Sŏ ᴱ√TELE > ᴱQ. telimbo ✧ QL/90
tḷpō > tḷpo -Sō > -Sŏ ᴱ√TḶPḶ > ᴱQ. tulpo ✧ QL/93
tṇ̄pō > tṇ̄po -Sō > -Sŏ ᴱ√TṂPṂ > ᴱQ. tampo ✧ QL/93
tṇpō > tṇpo -Sō > -Sŏ ᴱ√TṂPṂ > ᴱQ. tumpo ✧ QL/93
toŋō > toŋo -Sō > -Sŏ ᴱ√TOŊO > ᴱQ. tongo ✧ QL/94
tumbō > tumbo -Sō > -Sŏ ᴱ√TUM(B)U² > ᴱQ. tumbo ✧ QL/95
tumpō > tumpo -Sō > -Sŏ ᴱ√TUPU > ᴱQ. tumpo ✧ QL/95
tunðō > tunðo -Sō > -Sŏ ᴱ√TUŘU > ᴱQ. tundo ✧ QL/96
tuntō > tunto -Sō > -Sŏ ᴱ√TUN+Tǝ > ᴱQ. tunto ✧ QL/95
tūpō > tūpo -Sō > -Sŏ ᴱ√TUPU > ᴱQ. tūpo ✧ QL/95
ɸajnō > ɸajno -Sō > -Sŏ ᴱ√FAYA > ᴱQ. faino ✧ QL/37
ɸalmō > ɸalmo -Sō > -Sŏ ᴱ√FALA > ᴱQ. falmo ✧ QL/37
ɸamβō > ɸamβo -Sō > -Sŏ ᴱ√FAɃA > ᴱQ. fambo ✧ QL/37
βaŋkō > βaŋko -Sō > -Sŏ ᴱ√VAKA > ᴱQ. vanko ✧ QL/99
βaxkō > βaxko -Sō > -Sŏ ᴱ✶baχa > ᴱQ. vakko ✧ GL/21
βṝtʲō > βṝtʲo -Sō > -Sŏ ᴱ√VṚT͡YṚ > ᴱQ. vartyo ✧ QL/102
aimaktū > aimaktu -Sū > -Sŭ ᴱ√AY̯A > ᴱQ. aimaktu ✧ QL/34
ajnū > ajnu -Sū > -Sŭ ᴱ√AY̯A > ᴱQ. ainu ✧ QL/34
alū > alu -Sū > -Sŭ ᴱ√ALU > ᴱQ. alu ✧ QL/30
amū > amu -Sū > -Sŭ ᴱ√AM(U) > ᴱQ. amu ✧ QL/30
eðū > eðu -Sū > -Sŭ ᴱ√ERE > ᴱQ. eru ✧ QL/36
enū > enu -Sū > -Sŭ ᴱ√ENU > ᴱQ. Enu ✧ QL/35
gʷṛðū > gʷṛðu -Sū > -Sŭ ᴱ√GWṚÐR > ᴱQ. urdu ✧ QL/104
gʷṛθū > gʷṛθu -Sū > -Sŭ ᴱ✶gu̯rþū́ > ᴱQ. urdu ✧ GL/43
ilū > ilu -Sū > -Sŭ ᴱ√ILU > ᴱQ. ILU ✧ QL/42
kanū > kanu -Sū > -Sŭ ᴱ√KANA¹ > ᴱQ. kanu ✧ QL/44
kelū > kelu -Sū > -Sŭ ᴱ√KELU > ᴱQ. kelu ✧ LT1A/Kelusindi
kulū > kulu -Sū > -Sŭ ᴱ√KULU > ᴱQ. kulu ✧ QL/49
kʷelū > kʷelu -Sū > -Sŭ ᴱ√QEL+U > ᴱQ. qelu ✧ QL/76
kʷolū > kʷolu -Sū > -Sŭ ᴱ√QOLO > ᴱQ. qolu ✧ QL/78
kʷṛðū > kʷṛðu -Sū > -Sŭ ᴱ√qṛđ > ᴱQ. kurdu ✧ GL/28
larū > laru -Sū > -Sŭ ᴱ√LARA > ᴱQ. laru ✧ QL/51
maðʲrū > maðʲru -Sū > -Sŭ ᴱ√MAẎA > ᴱQ. ‽mairu ✧ QL/60
marū > maru -Sū > -Sŭ ᴱ√MARA¹ > ᴱQ. maru ✧ QL/59
matū > matu -Sū > -Sŭ ᴱ√MATA > ᴱQ. matu ✧ QL/59
mbṇðū > mbṇðu -Sū > -Sŭ ᴱ√Mᵇ(A)NÐ(A)N > ᴱQ. -MANDU ✧ QL/58
nēnū > nēnu -Sū > -Sŭ ‽ᴱ√NENE > ᴱQ. nēnu ✧ QL/65
nurrū > nurru -Sū > -Sŭ ᴱ√NURU > ᴱQ. nurru ✧ QL/68
pilū > pilu -Sū > -Sŭ ᴱ√PILI¹ > ᴱQ. pilu ✧ QL/74
polū > polu -Sū > -Sŭ ᴱ√POL-I > ᴱQ. ‽polu ✧ QL/75
rimū > rimu -Sū > -Sŭ ᴱ√RIMI > ᴱQ. rimu ✧ QL/80
riŋkū > riŋku -Sū > -Sŭ ᴱ√RINI > ᴱQ. rinku ✧ QL/80
rukū > ruku -Sū > -Sŭ ᴱ√RUKU > ᴱQ. ruku ✧ QL/80
suxrū > suxru -Sū > -Sŭ ᴱ√SUHU > ᴱQ. Súru ✧ LT1A/Súruli
tarū > taru -Sū > -Sŭ ᴱ√TARA² > ᴱQ. taru ✧ QL/89
telū > telu -Sū > -Sŭ ᴱ√TEL+U > ᴱQ. telu ✧ QL/91
tuðū > tuðu -Sū > -Sŭ ᴱ√TUŘU > ᴱQ. turu ✧ QL/96
ukʷkū > ukʷku -Sū > -Sŭ ᴱ√UQU > ᴱQ. ukku ✧ QL/98
ulukū > uluku -Sū > -Sŭ ᴱ√ULUKU > ᴱQ. ulku ✧ QL/97
urū > uru -Sū > -Sŭ ᴱ√URU > ᴱQ. uru ✧ QL/98
xerū > xeru -Sū > -Sŭ ᴱ√HERE > ᴱQ. heru ✧ QL/40
xilū > xilu -Sū > -Sŭ ᴱ√HIL > ᴱQ. hilu ✧ QL/40
ɸelū > ɸelu -Sū > -Sŭ ᴱ√FELU > ᴱQ. felu ✧ QL/38
ɸṇðelū > ɸṇðelu -Sū > -Sŭ ᴱ√FṆÐṆ > ᴱQ. fandelu ✧ QL/38
ɸurū > ɸuru -Sū > -Sŭ ᴱ√FURU > ᴱQ. furu ✧ LT2A/Gar Thurion
βeðū > βeðu -Sū > -Sŭ ᴱ√VEŘE > ᴱQ. veru ✧ QL/101